Oyuncakların Tarihçesi

0

Çocukların hala oynamaya devam ettiği oyuncaklar ilk olarak ne zaman oynanmaya başlandı. Bazı oyuncakların tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi.

Top

Top birçok oyunun ayrılmaz bir parçası. Tarih boyunca birçok uygarlıkta topla oynanan farklı oyunlar olduğu biliniyor. Bu oyunlar arasında günümüzdeki oyunlara benzeyenler de var. Örneğin bundan yaklaşık 2300 yıl önce Çin’de topa elle dokunmadan oynanan futbol benzeri bir oyun varmış.

Advertisement

Topların bilinen en eski örnekleri deriden yapılır, içleri de tüylerle doldurulurmuş. Günümüzde topların yapımında yapay deri, plastik, yapay kauçuk, keçe gibi farklı malzemeler kullanılıyor.

Topaç

Topaç

Topaç çocukların çok eski zamanlardan beri severek oynadığı oyuncaklardan biri. Genellikle koni şeklinde olan topaç, çevresine bir ip sarıldıktan sonra ipin açıkta kalan ucundan tutularak fırlatılır. Topaç yere düşer ve hızla dönmeye başlar.

İlk topaçların meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudundan ve çeşitli tohumlardan yapıldığı düşünülüyor. Topaçların eski örnekleri arasında kil, kemik, deniz kabuğu ve ahşaptan yapılmış olanlar da var.

Advertisement
Ahşap Oyuncak Tren

Kaynak: pixabay.com

Oyuncak Tren

Tren ulaşım aracı olarak 1800’lü yılların başından beri kullanılıyor. Oyuncak trenlerin ilk ortaya çıkışı da 1850’li yıllara denk geliyor. İlk oyuncak trenler tahtadan ya da metalden yapılırdı ve elle itilerek hareket ettirilirdi. Daha sonra kurma kolu çevrilip bırakıldığında kendiliğinden hareket edebilen oyuncak trenler üretilmeye başlandı. Aynı dönemde buharlı oyuncak trenler de ortaya çıktı. Bunu elektrikle çalışanlar izledi.

Yapboz

Puzzle

İlk yapbozu 1700’lerin ortasında John Spilsbury adlı bir İngiliz haritacı yaptı. Spilsbury bir Avrupa haritasını ince bir tahta parçasının üzerine yapıştırdı. Sonra bu tahtayı ülkelerin sınırlarından testereyle kesti. Böylece ilk yapboz ortaya çıkmış oldu.

Spilsbury’nin yaptığı yapbozları İngiltere’de öğretmenler coğrafya derslerinde eğitim aracı olarak kullandı. Sonraları yapbozların farklı sayıda parçadan oluşan farklı büyüklüklerdeki çeşitleri de üretilmeye başlandı. Yapboz tüm dünyada çok sevildi ve yaygınlaştı.


Leave A Reply