Oyunlarda Ebe Seçme Tekerlemeleri, Yöntemleri ve Oyunda Ebe Nasıl Seçilir?

0
Advertisement

Oyuna başlamadan önce ebe seçmek için kullanılabilecek yöntemler nelerdir? Ebe seçme tekerlemeleri, çocuk oyunlarında ebe nasıl seçilir?

saklambaç

Kaynak: pixabay.com

Oyunlarda Ebe Seçme Yöntemleri

AVUCA TAŞ KOYARAK

Oyunculardan birisi yerden küçük bir taş alır. Elini arkaya koyarak, taşı herhangi bir avucunda saklar. Ellerini öne getirerek diğer oyuncunun taşın hangi elinde olduğunu bulmasını ister. Taşı bulan ebe olur. Oyuncu ebelikten kurtulur. Taş, en son kimin elinde kalırsa o, ebe olur.

AYAK OYUNU

Bir çocuk, ayak tabanları birbirine bakacak şekilde bağdaş kurar gibi oturur. Aynı şekilde karşıya bir, yanlara da birer olmak üzere toplam dört kişi olurlar. Ayakları sıra ile sayarken “Por-ta-ka-lı soy-dum. Baş u-cu-ma koy-dum. Ben bir ya-lan uy-dur-dum.” tekerlemesi söylenir, “dum” hecesi hangi ayağa gelirse o ayak oyundan çıkarılır. Bu şekilde en son kimin ayağı kalırsa oyunun galibi o olur.

ÇIRÇIMBA

Üç kişi halka oluşturur. “Çır-çım-ba” diyerek ellerini, avuç içini veya elinin dışını gösterir. Diğer iki oyuncudan farklı şekilde yapan ebelikten kurtulur. En son iki kişi kalırsa, daha önce çıkanlardan birisi “ebeliğe yardımcı” olur. Az önceki gibi “Çır-çım-ba” yapılır. En son kalan oyuncu ebe olur.

KAVUN-KARPUZ

Bir kişi gözlerini kapatır. Diğer oyuncular sırayla gelip onun önünde dururlar. Gözü kapalı olan oyuncu, önünde duran oyuncunun kafasını eller. Kafasının şekline göre “Kavun” ya da “Karpuz” der. Kavun olan bir gruba, karpuz olan ise diğer gruba seçilir.

PARMAK SEÇME

Bir başkan seçilir. Diğerleri ona göstermeden bir oyuncunun parmaklarından her birini seçerler. Sonra başkanın yanına giderler. Başkan hangi parmağı seçerse ebe o olur.

Advertisement

Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma, duma, dum
Kırmızı mum.
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez,
Ayşecik (El çırpma)
Fatmacık (El çırpma)
Sen bu oyundan çık.

KISA KİBRİTİ SEÇMEMEK

Oyunculardan biri, eline beş adet kibrit alır ve bunlardan birinin boyunu ortadan kırarak kısaltır. Kısaltılan bu kibrit çöpünü oyunculara göstererek, kısa kibriti çekenin ebe olacağını söyler. Daha sonra kibritlerden kısa olan tarafını parmakları arasına saklar. Kibritlerin sadece uç kısımları açıkta kalır. Oyuncular sırasıyla kibrit çekerler. Kısa kibriti çeken ebe olur. Bu yöntemin küçük çocukların bulunduğu yerde yapılması önerilmez.,

Ebe Seçmek İçin Kullanılabilecek Diğer Tekerlemeler

Melek, dümbelek
Alaaddin amca, sihirli lamba
Sinbat, yere yat
Yerden kalk, on göbek at
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Kırmızı don, bom!,


İngili mingili kukiki kukiki
Yes mi no mu numili numili
Yes mi No mu? (Diye sorar)
Yes cevabı için
Ken-di-ni kes
No cevabı için
En no


Oooo Allahtan başlıyorum
Şeytanı taşlıyorum
Ruma ruma rum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu o-yun-dan çık


Ooooo piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik jimnastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik dik dik

Advertisement

Oooo…
İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul un şekeri
Hop hop altın top
Bundan başka oyun yok.


Leave A Reply