Paralel ve Seri Bağlı Devreler Konu Anlatımı, Örneklerle Anlatımı

4
Advertisement

Paralel ve seri bağlama nasıl yapılır? Paralel ve seri bağlı devrelerin özellikleri nasıldır, formülleri, hesaplamalar hakkında konu anlatımı.

SERİ BAĞLAMA

Ampullerin ve dirençlerin aşağıdaki gibi uç uca eklenmesiyle oluşan bağlama şekline seri bağlama denir.

Seri bağlı ampullerden oluşan devre üzerinde gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

***Eş değer direnç devredeki her bir dirençten daha büyüktür. Devreye seri bağlı ampul bağlandıkça eş değer direnç büyür.

Advertisement

\displaystyle \left( {{R}_{es}} \right)={{R}_{1}}+{{R}_{2}}

***Seri bağlı devrelerde her bir ampulden geçen akım şiddeti eşittir.

\displaystyle I={{I}_{1}}={{I}_{2}}

***Seri bağlı devrelerde toplam gerilim her bir direncin uçları arasındaki gerilimlerin toplamı kadardır.

\displaystyle V={{V}_{1}}+{{V}_{2}}

***Seri bağlı ampullerden birinin teli koptuğunda elektrik akımı devreyi tamamlayamaz. Bu durumda ampullerin hepsi söner.

Advertisement

UYARI

Şekil I’deki devrede bulunan K ampulüne şekil II’deki gibi seri bağlı L ampulü bağlandığında parlaklığı azalır. Bu durumun sebebi devredeki eş değer direncin artmasıdır.

PARALEL BAĞLAMA

Ampullerin ve dirençlerin birer uçlarının aynı noktada birleştirilmesiyle elde edilen bağlama şeklidir.

Aşağıda ampullerin farklı şekillerde paralel bağlanmaları gösterilmiştir.

Paralel bağlı ampullerden birinin teli koparsa veya duyundan çıkarılırsa diğer ampuller yanmaya devam eder. Çünkü akım diğer ampuller üzerinden tamamlanır.

Paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devresi üzerinde gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

***Paralel bağlı devrelerde eş değer direnç, devredeki en küçük dirençten daha küçüktür. Devreye paralel bağlı ampul sayısı arttıkça eş değer direnç azalır.

***Paralel bağlı devrelerde ana koldan geçen akım paralel bağlı ampullerden geçen akımın toplamına eşittir.

Advertisement

\displaystyle I={{I}_{1}}+{{I}_{2}}

***Paralel bağlı devrelerde her bir ampulün uçları arasındaki gerilim aynıdır.

\displaystyle V={{V}_{1}}={{V}_{2}}

UYARI

Şekil I’deki devrede bulunan K ampulüne şekil II’deki gibi paralel bağlı L ampulü bağlandığında ampul parlaklığı değişmez. Çünkü devreye L ampulü bağlandığında eş değer direnç azalır ve akım şiddeti artar. Artan akım şiddeti iki kola ayrılır. Sonuçta K ampulünün parlaklığı aynı kalır.


4 yorum

Leave A Reply