Parankima Dokusunun Özellikleri

0
Advertisement

Parankima doku nedir, nerelerde bulunur? Bitkisel dokulardan parankima dokunun yapısı, çeşitleri, özellikleri ve görevleri hakkında bilgi.

Parankima (Temel) Doku

Bitkilerdeki diğer doku ve organların arasını doldurur. Dokuyu meydana getiren hücreler, ince zarlı, bol sitoplâzmalıdır. Kofulları küçük ve az sayıdadır. Sitoplâzmalarında bol miktarda plâstid bulunur. Parankima hücreleri değişik biçimlerde olabilir.

Yaptıkları işlere göre; özümleme (asimilasyon), havalandırma, iletme ve depolama parankiması olmak üzere dörde ayrılır.

Özümleme parankiması yeşil bitkilerin yapraklarında, genç gövde ve dallarında bulunur. Hücrelerinin sitoplazmalarında çok sayıda kloroplâst vardır. Fotosentezle organik besin yaparlar.

Yaprakların üst yüzeyinde silindir şeklinde bol kloroplâstlı, hücre arası boşlukları çok az olanlarına palizat parankiması, alt yüzeyinde değişik şekillerde ve daha az kloroplâstlı olanlarına ise sünger parankiması denir.

Advertisement

Havalandırma parankiması bataklık ve su bitkilerinin kök ile gövdelerinde bulunur. Hücreler arasındaki boşluklar fazladır. Bu boşluklarda hava depo edilir. Bitkinin gaz alışverişine yardımcı olur.

parankima-doku

İletim parankiması, özümleme parankiması ile iletim demetleri arasında bulunur. Bu iki doku arasında su ve besin maddelerinin iletilmesini sağlar.

Hücrelerinde kloroplâst çok az veya hiç yoktur; hücre çeperleri incedir.

Depo parankiması bitkilerin kök, gövde, tohum ve meyvalarında bulunur. Yedek besin ve su depo ederler. Meselâ patates besin, kaktüs ise su depo eder.

Advertisement


Leave A Reply