Patara Antik Kenti Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti’nin tarihçesi, özellikleri nelerdir? Patara plajı nerededir, hakkında bilgi.

Advertisement

Patara Antik Kenti

Patara, Güneybatı Anadolu’da, Likya bölgesinde antik kenttir. Teke Yarımadasında, Kalkan’ın 15 km kadar batısındadır. 1988’de burada Fahri Işık başkanlığında kazılara başlanmıştır.

Likya’nın metropolis olarak nitelenen altı büyük kentinden biridir. Likya dili ile yazılmış yazıtlarda Pttara olarak geçer. Ne zaman kurulduğu açık olarak bilinmemekle birlikte, İÖ 5. yüzyılda var olduğu kesindir. İÖ 6. yüzyılın ortalarından İÖ 334’e değin Pers satraplık bölgesi içinde kalan kent, bu tarihte Büyük İskender’e kapılarını açtı. İskender’in ardılları zamanında deniz üssü olarak büyük bir önem kazandı. İÖ 315’te Antigonos, İÖ 304’te Demetrios, sonraları ise öteki Likya kentleri gibi II. Ptolemaios Philadelphos’un eline geçti. Bu dönemde bir süre Arsinoe adıyla anıldı. İÖ 197’de III. Antiokhoş’un Selevkos Krallığı’na bağlandıysa da, İÖ 190’da Roma tarafından Rodos’un denetimine bırakıldı. O dönemde Rodos denetimine karşın kurulan Likya Birliği’nde üç oya sahip, önde gelen altı kent arasında yer alıyordu ve birlik toplantıları çoğu kez Patara’da yapılıyordu. Roma egemenliğine geçtikten sonra, Romalı valinin adalet işlerini yürüttüğü bir merkez durumuna girdi. Noel Baba’nın (Aziz Nikolaos) doğum yeri de olan Patara, Bizans egemenliği sırasında hâlâ bir liman kenti kimliğini korumaktaydı. Sonraları Umanın dolarak bir bataklığa dönüşmesiyle kent tüm önemini yitirdi.

Patara, Apollon kehanet merkezi olarak da ayrı bir önem taşıyordu. Yalnız kış aylarında açık olan bu merkez yaz aylarında Delos’a taşınırdı.

Kente zafer takı biçiminde üç gözlü bir kapıdan girilir. Bunun hemen güneyinde Vespasianus Hamamı bulunmaktadır. Bu yapıdan biraz ileride İS 2. yüzyılda Korent düzeninde yapılmış küçük bir tapınağın kalıntısı vardır. Kapısının büyük bölümü ayakta duran bu tapınağın bezemeleri de çok zengindir. Kentin en iyi korunmuş yapılarından biri olan tiyatro bataklıkla deniz arasındaki tepenin kuzeye bakan yamacında yer alır. Sahne yapısının doğu duvarındaki bir yazıtta, burasının İS 147’de yapıldığı yazılıdır. Tiyatronun yaslandığı tepenin üstünde Athena Tapınağı’nın kalıntıları görülür. Kentin batı ucunda, yansı ayakta duran büyük bir mezar yapısı vardır. Bunun kuzeyinde ve eski limanın batısında Hadrianus döneminde yapılmış, sekiz eşit bölümden oluşan, 67 m x 19 m boyutlarında bir tahıl deposu yükselir. Kentin girişindeki üç gözlü kapının doğusuyla batısında ve limanın kuzeyinde, çoğu geç dönemlerde yapılmış Likya türü lahitlerden oluşan yüzlerce mezar nekropol alanını oluşturur.

Advertisement

Patara Plajı

Patara kumsalı, kumluova olarak da bilinir, Akdeniz Bölgesi’nin batı kesiminde kumsaldır. Adını Patara antik kentinden alır. Teke Yarımadasının güneybatısında, Eşen Çayının denize döküldüğü kesimin doğu ve batısında 15 km boyunca uzanır. En dar yeri yaklaşık 250 m’dir; Eşen Çayının batısında 3,5 km kadar içeriye sokulur. Türkiye’nin kesintisiz olarak uzanan en büyük kumsalıdır. Kumsalda çöllere özgü bazı yüzey şekillerine rastlanır. Bunların en ilginç olanı rüzgâr etkisiyle yer değiştiren kum tepeleridir.


Leave A Reply