Patrick Stump, This City Çevirisi

0
Advertisement

Patrick Stump This City Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Patrick Stump This City şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Patrick Stump – This City Çevirisi

 • And what if I told you my city was the best?
  Ne olmuş sana benim şehrim en iyisi dediysem?
  And my city was a threat to the rest?
  Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?
  And my city was a threat to the rest?
  Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?
 • This city is my city.
  Bu şehir benim şehrim
  And I love it. Yeah I love it.
  Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
  I was born and raised here
  Ben burada doğdum ve büyüdüm
  I got it made here.
  Ben burada var oldum
  And if I have my way
  Ve eğer ben karar vereceksem
  I’m going to stay
  Ben kalacağım
 • From every corner
  Her köşesinden
  To every block yeah.
  Her binasına evet
  Whether it’s warm, or stormin’
  Hava ılık da olsa fırtınada olsa
  Or down right stupid hot. Hot.
  Veya aptal sıcak da olsa, sıcak
 • From the problems
  Problemlerden
  All the way to the solutions. Yeah.
  Tüm çözümlere evet
  Forget all the drugs and gangs
  İlaçları ve çeteleri unut
  Corruption and pollution. No.
  Yolsuzluk ve kirliliği, hayır
 • ‘Cause this city is my city.
  Çünkü bu şehir benim şehrim
  And I love it. Yeah I love it.
  Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
  I was born and raised here
  Ben burada doğdum ve büyüdüm
  I got it made here.
  Ben burada var oldum
  And if I have my way
  Ve eğer ben karar vereceksem
  I’m going to stay here for life (ah-ah)
  Hayatım boyunca burada kalacağım
  For life (ah-ah) X 7
  Hayatım boyunca
 • Now what if I told you city was the best?
  Ne olmuş sana benim şehrim en iyisi dediysem?
  And my city was a threat to the rest?
  Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?
  But you can’t rest inside my city
  Ama sen benim şehrimde dinlenemezsin
  My city so cold if you ain’t dressed.
  Eğer giyinmemişsen benim şehrim çok soğuktur
  And what they accept, better had a right address
 • Ve bekledikleri doğru adresinin olmasıdır
  Parts of my city certain colours can’t step
  Şehrimin bölgelerine bazı renkler giremez
  And sadly I’m talkin’ about the colour of your skin
  Ve üzgünüm senin teninin renginden bahsediyorum
  Sorry my brother can’t let you in.
  Üzgünüm abim seni içeri alamaz
 • ‘Cause our property value might go down
  Çünkü bizim değerimizi aşağı çekebilir
  To a level that’s
  Öyle bir düzeye ki
  Economically unacceptable
  Ekonomik olarak kabul edilemez
  And socially taboo for us
  Ve sosyal olarak bizim için bir tabu
  To live around you.
  Senin çevrende yaşamak
 • Huh. Is this what it’s down to?
  Huh, Bu aşağı ne mi?
  Root for the same team.
  Aynı takımın kökleri
  Maybe had the same dream.
  Belki de aynı rüyayı gördü
  Not the same reality.
  Aynı gerçeği değil
  Actually, mine’s just a fair education
  Aslında, benimkisi sadece adil bir eğitim
  And gentrification.
  Ve soylulaştırma
  Despite all the above I love
  Tüm sevgime rağmen
 • ‘Cause this city is my city.
  Çünkü bu şehir benim şehrim
  And I love it. Yeah I love it.
  Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
  I was born and raised here
  Ben burada doğdum ve büyüdüm
  I got it made here.
  Ben burada var oldum
  And if I have my way
  Ve eğer ben karar vereceksem
  I’m going to stay here for life (ah-ah)
  Hayatım boyunca burada kalacağım
  For life (ah-ah) X 7
  Hayatım boyunca
 • You can take my picture
  Benim bir resmimi çekebilirsin
  You can take my flame.
  Benim hiddetimi de alabilirsin
  But you’re never going to
  Ama asla beni
  Take my city away.
  şehrimden uzaklaştıramazsın


Leave A Reply