Patrick Stump – This City Çevirisi

0

Patrick Stump This City Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Patrick Stump This City şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Patrick Stump – This City Çevirisi

And what if I told you my city was the best?
Ne olmuş sana benim şehrim en iyisi dediysem?
And my city was a threat to the rest?
Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?
And my city was a threat to the rest?
Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?

This city is my city.
Bu şehir benim şehrim
And I love it. Yeah I love it.
Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
I was born and raised here
Ben burada doğdum ve büyüdüm
I got it made here.
Ben burada var oldum
And if I have my way
Ve eğer ben karar vereceksem
I’m going to stay
Ben kalacağım

From every corner
Her köşesinden
To every block yeah.
Her binasına evet
Whether it’s warm, or stormin’
Hava ılık da olsa fırtınada olsa
Or down right stupid hot. Hot.
Veya aptal sıcak da olsa, sıcak

From the problems
Problemlerden
All the way to the solutions. Yeah.
Tüm çözümlere evet
Forget all the drugs and gangs
İlaçları ve çeteleri unut
Corruption and pollution. No.
Yolsuzluk ve kirliliği, hayır

Advertisement

‘Cause this city is my city.
Çünkü bu şehir benim şehrim
And I love it. Yeah I love it.
Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
I was born and raised here
Ben burada doğdum ve büyüdüm
I got it made here.
Ben burada var oldum
And if I have my way
Ve eğer ben karar vereceksem
I’m going to stay here for life (ah-ah)
Hayatım boyunca burada kalacağım
For life (ah-ah) X 7
Hayatım boyunca

Now what if I told you city was the best?
Ne olmuş sana benim şehrim en iyisi dediysem?
And my city was a threat to the rest?
Ve benim şehrim diğerleri için bir tehditse?
But you can’t rest inside my city
Ama sen benim şehrimde dinlenemezsin
My city so cold if you ain’t dressed.
Eğer giyinmemişsen benim şehrim çok soğuktur
And what they accept, better had a right address

Ve bekledikleri doğru adresinin olmasıdır
Parts of my city certain colours can’t step
Şehrimin bölgelerine bazı renkler giremez
And sadly I’m talkin’ about the colour of your skin
Ve üzgünüm senin teninin renginden bahsediyorum
Sorry my brother can’t let you in.
Üzgünüm abim seni içeri alamaz

‘Cause our property value might go down
Çünkü bizim değerimizi aşağı çekebilir
To a level that’s
Öyle bir düzeye ki
Economically unacceptable
Ekonomik olarak kabul edilemez
And socially taboo for us
Ve sosyal olarak bizim için bir tabu
To live around you.
Senin çevrende yaşamak

Huh. Is this what it’s down to?
Huh, Bu aşağı ne mi?
Root for the same team.
Aynı takımın kökleri
Maybe had the same dream.
Belki de aynı rüyayı gördü
Not the same reality.
Aynı gerçeği değil
Actually, mine’s just a fair education
Aslında, benimkisi sadece adil bir eğitim
And gentrification.
Ve soylulaştırma
Despite all the above I love
Tüm sevgime rağmen

‘Cause this city is my city.
Çünkü bu şehir benim şehrim
And I love it. Yeah I love it.
Ve ben onu seviyorum, evet onu seviyorum
I was born and raised here
Ben burada doğdum ve büyüdüm
I got it made here.
Ben burada var oldum
And if I have my way
Ve eğer ben karar vereceksem
I’m going to stay here for life (ah-ah)
Hayatım boyunca burada kalacağım
For life (ah-ah) X 7
Hayatım boyunca

Advertisement

You can take my picture
Benim bir resmimi çekebilirsin
You can take my flame.
Benim hiddetimi de alabilirsin
But you’re never going to
Ama asla beni
Take my city away.
şehrimden uzaklaştıramazsın


Leave A Reply