Petra Antik Kenti Nerededir? Tarihi ve Petra Antik Kent Hakkında İlginç Bilgiler

0

Petra antik kenti nerededir? Ürdün’ün dünyaca meşhur Petra antik kentinin tarihi ve genel özellikleri ile hakkındaki ilginç gerçekler.

Petra Antik Kenti

Kaynak: pixabay.com

Petra, Arapça betra. Helenistik ve Roma dönemlerinde Nebatilerin başkenti olan ve günümüzde Ürdün’deki Maan ilinin (muhafaza) sınırları içinde kalan antik kent.

Musa Vadisinin doğu-batı doğrultusunda boydan boya kestiği bir seki üzerinde kurulmuştu. Vadi kırmızı ve eflatundan soluk sarıya kadar değişen renklerde kumtaşı kayalarla çevrili olduğundan Petra sık sık “gül kırmızısı kent” olarak anılır.

Petra’da Paleolitik ve Neolitik çağlara ait kalıntılar bulunmuştur. Bir Arap halkı olan Nabatiler İÖ y. 312’de Petra’yı alarak krallıklarının merkezi yaptılar. Kent Nebatiler döneminde bir baharat ticareti merkezi olarak hızla gelişti. Roma imparatoru Traianus İS 106’da Nebatileri yenerek, Petra’yı bölgede kurduğu Arabistan Eyaleti’nin topraklarına kattı. 7. yüzyıldaki Müslüman işgalinden sonra tarihten silinen kentin kalıntıları 1812’de İsviçreli gezgin Johann Ludwig Burckhardt tarafından bulundu.

Kudüs’teki İngiliz Arkeoloji Okuluyla Amerikan Doğu Araştırmaları Okulu’nun 1958’den sonra gerçekleştirdiği kazılar sonucu, kentin Roma öncesi dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinildi. Yöredeki kayalara oyulmuş çok sayıdaki yapıdan biri olan el-Hazne’nin sütunlu cephesi son derece etkileyicidir. Bu yapının İS 2. yüzyıldan kalmış olduğu sanılmaktadır. Petra’daki en ilginç kalıntılar, genellikle ince bir işçilikle bezenmiş cepheleri olan ve günümüzde konut olarak kullanılan mezarlardır.

Petra Antik Kenti

Kaynak: pixabay.com

Petra Antik Kenti Hakkında İlginç Bilgiler

Smithsonian dergisi Petra’yı ‘ölmeden önce görülmesi gereken 28 yer’den biri olarak seçti.

Petra’nın MÖ 312 gibi erken bir tarihte kurulduğuna inanılıyor. Nebatilerin başkentiydi. MÖ 1550 ile 1292 yılları arasında Petra ve çevresinde yerleşimlerin başladığını gösteren kanıtlar var.

Petra, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak sınıflandırıldı. UNESCO, Petra’yı “insanlığın kültürel mirasının en değerli kültürel varlıklarından biri” olarak tanımladı.

İncil zamanlarında, ülkenin Petra’nın bulunduğu kısmı Horitlere tahsis edildi. İncil referansları Petra’dan “kayadaki yarık” olarak bahseder. Bunun girişe atıfta bulunduğuna inanılıyor. Kral Aretas’ın Havari Pavlus’un tutuklanmasını emrettiği söylenen İncil söylemidir. Petra İncil’de Sela olarak bilinir.

John William Burgon, Petra’yı “gül gibi kırmızı, zaman kadar eski bir şehir” olarak tanımlayan şiiriyle Newdigate Ödülü’nü kazandı.

Petra Antik Kenti

Kaynak: pixabay.com

Petra, ipek ticareti için önemli bir kavşak olan kervan ticaretinin merkeziydi. Çin, Hindistan, Mısır, Yunanistan, Roma, Suriye ve Güney Arabistan’ın diğer ürünlerin yanı sıra baharat ve ipek alışverişinde bulunduğu bir kavşakta bulunuyordu.

Petra’da yaklaşık 800 yapı var. En ünlüsü, bir türbe olan Firavun Hazinesi’dir.

Romalılar onu ikinci ve üçüncü yüzyıllarda Arabia Petraea eyaletine dahil ettiler. Petra, 7. yüzyılda Müslümanlar, 12. yüzyılda ise Haçlılar tarafından ele geçirildi.

Petra, vatandaşlarına depolama ve ikmal sağlamak için inşa edilen su kanalı sistemi olmasaydı, bir yerleşim yeri olarak kalması mümkün olmazdı.

Petra’da yaşadığına inanılan 30.000 insanı beslemek için yeterli su vardı. Ayrıca bu çöl bölgesinde yemyeşil bahçelere sahip olacak kadar su vardı.

Petra’nın Arap halkı, iş becerileri nedeniyle zengin ve müreffeh oldu. Zorla (savaş) bölgede güç kazanmadılar.

363 yılındaki bir deprem Petra’daki birçok binayı yıktı ve su sistemine de ciddi zarar verdi.

Petra Antik Kenti

Kaynak: pixabay.com

Petra, Orta Çağ’da ilgi odağı olmuş, hatta 13. yüzyılda Mısır Sultanı Baybars tarafından ziyaret edilmiştir.

Petra’nın yapıları yaşlandıkça zayıfladıkça hırsızların kurbanı oldular. Sonuç olarak, yıllar boyunca birçok hazine çalındı.

Petra, Indiana Jones ve The Last Crusade filminde çekim noktalarından birisi olarak kullanıldı.

Petra’nın sadece %15’i arkeologlar tarafından keşfedildi. Gerisi keşfedilmeyi bekliyor ve bu durum çok heyecan verici kabul edilmektedir.


Leave A Reply