Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

0

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir? Peygamberin insan olmasını getirdiği kolaylıklar nelerdir, hakkında bilgi.

Advertisement

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Yüce Allah insanlardan birini peygamber olarak seçmiş olmasının nedeni, vahyin anlaşılmasını, kabul edilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmaktır.

Peygamberler, toplumlarını her yönüyle iyi tanıdıklarından insanların problemlerini doğru bir şekilde çözmüş ve insanlara liderlik etmiştir. Peygamberler, vahyin yaşama aktarılmasında örnek bir yaşam biçimi olmuştur. Peygamberler de bütün insanlar gibi doğar, büyür, beslenir, aile hayatı kurar, evlat sahibi olur ve vefat eder. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet) ayeti peygamberlerinde bizler gibi birer insan olduklarını belirtmektedir. İnsanların, kendileri gibi insani özelliklere sahip birini örnek alması daha kolaydır. Dolayısıyla Yüce Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmiştir.

Peygamberleri diğer insanlardan farklı kılan onların peygamber olarak seçilmeleri ve Allah’tan vahiy almalarıdır. “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin…” (Fussilet suresi, 6. ayet) ayeti bu durumu çok güzel açıklamaktadır.

Peygamberlerin ilahi davetini kabul etmeyen bazı inançsızlar, peygamberlerin insanlar arasından seçilmesine karşı çıkmışlardır. Peygamberlerin insanüstü güçlere sahip olması gerektiğini savunmuş, meleklerin peygamber olarak gönderilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Oysaki insanların, melekleri, doğası gereği, örnek alması mümkün değildir. Bu insanlar, “…Allah, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi?” (İsrâ suresi, 94. ayet) diyerek peygamberlerin insanlardan seçilmesine karşı çıkmıştır. Yüce Allah onların bu durumuna şu şekilde cevap vermiştir: “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)

Advertisement

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmiş olması Yüce Allah’ın insanlara verdiği değeri göstermenin yanı sıra insanlara yapılmış büyük bir iyiliktir. Peygamberleri olması gereken şekilde örnek alırsak Yüce Allah’ın sevdiği ve değer verdiği bir kul oluruz, dünyada ve ahirette mutluluğu yakalarız


Leave A Reply