Picardie Nerededir?

0

Picardie Nerededir? Fransa’da bir bölge olan Picardie hakkında genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Picardie Nerededir?

Picardie, Kuzey Fransa’daki Oise, Somme ve Aisne illerini (departement) kapsayan planlama bölgesi (region de programme). Kabaca Picardie tarihsel bölgesiyle aynı yeri kaplar. Merkezi Amiens, yüzölçümü 19.411 kilometrekaredir. Feodal dönemde tek bir yönetim altında birleşmemiş olduğundan bölgenin sınırlan tartışmalıdır.
Picardie Haritası
5. yüzyılda Sal Franklarınca işgal edilen Picardie feodal dönemde altı kontluk bölgesine ayrıldı: Boulogne, Montreuil, Ponthieu, Amienois, Vermandois ve Laonnois. 1477’de XI. Louis tarafından Fransa adına yeniden fethedilerek bir sınır bölgesi haline getirildi. Sonraki yıllarda Felemenk Habsburglarınca sık sık istila edildi. Sonuçta 1659’da Artois’yla Hainaut’nun güneyini ele geçiren Fransızlar bu istilalara son verdi.

Paris Havzasının parçası olan Picardie genelde düz bi» arazinin üstündedir. Yüksekliği 300 m’yi geçmez. Laon, Soissons ve Valois’nın kalkerli platoları doğuya doğru yükselir. Bölgede okyanus iklimi egemendir.

Nüfus 1946’dan sonra Oise’da Aisne ve Somme’a oranla daha hızlı artmıştır. Paris’e oldukça yakın olan Oise geniş bir göçmen nüfusuna sahiptir. Nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı nüfusu 15 binden az kasabalarda yaşar.

Tarım önemli ölçüde makineleşmiştir. Ortalama çiftlik büyüklüğü Fransa ortalamasının üzerindedir ve 40 hektarı aşar. Önemli tarımsal ürünler arasında şeker pancarı, buğday, arpa ve patates sayılabilir. Metal eşya önde gelen sanayi koludur. Montataire, Beauvais ve Amiens’de otomotiv sektörü için çeşitli parçalar üretilir. Ayrıca bisiklet, uçak, tarım makineleri üretimi gelişmiştir. Bölge, eğitim düzeyi, doktor sayısı ve kişi başına düşen gelir bakımından ulusal ortalamanın gerisindedir.


Leave A Reply