Pınara Antik Kenti Tarihi

0
Advertisement

Pınara Antik Kenti nerededir? Pınara antik kenti tarihi ve genel özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pınara Antik Kenti Tarihi

Pınara, Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Likya bölgesinde antik kent. Fethiye-Kaş karayoluna 5 km uzaklıkta, Fethiye’nin Eşen bucağına bağlı Minare köyü yakınlarındadır.
Pınara Antik Kenti
Likya diliyle yazılmış yazıtlarda adı Pinale olarak geçen kenti Ksanthos’tan gelen koloniciler kurmuşlardır. Tarihi konusunda fazla bir şey bilinmez. İÖ 333’te direniş göstermeksizin Büyük İskender’e teslim oldu. Likya Birliği’nin metropolis olarak nitelenen altı büyük kentinden biriydi. İskender’in ölümünden sonra Helenistik dönem krallıkları arasında çekişme konusu oldu. İÖ 133’te Bergama kralı III. Attalos’ un ölümü üzerine Roma egemenliği altına girdi. İÖ 1. yüzyılda çeşitli karışıklıklar yüzünden eski önemini yitirdiyse de, Roma İmparatorluğu zamanında yeniden canlandı ve imar edildi. İS 141 ve 240’taki depremlerden büyük zarar gördü. Sonraları bur piskoposluk merkezi olarak varlığını 9. yüzyıl sonlarına değin sürdürdü.

Kentin batısındaki kayalık akropolisi oluşturur. Buraya güney tarafındaki, kalıntıları yer yer görülebilen, kayaya oyulmuş merdivenli yolla çıkılır. Bir surla çevrili olan akropolis kentin ilk yerleşme alanıdır. Kentin resmî ve özel yapılarının çoğu akropolisin doğu eteğindeki terasta toplanmıştır. Burası kentin ikinci akropolisi gibidir. Bu alanın kuzeydoğu köşesi yakınında Roma dönemine ait bir tapınağın kalıntıları yer alır. Bunun hemen batısında özel bir koruma duvarıyla çevrili ikinci bir tapınak ya da mezar yapısı vardır. Daha batıda odeion ve agora yer alır. Kentin güneyinde, çoğunluğunu lahitlerin oluşturduğu bir nekropol bulunmaktadır. İkinci akropolisin doğu eteğinde bir Roma hamamının kalıntıları görülür. Doğudaki başka bir kayalığın batı eteğinde İS 2. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüze oldukça iyi durumda kalmış tiyatro yükselir.


Leave A Reply