Pindos Dağları Hakkında Bilgi

0

Pindos dağları nerededir? Yunanistan’da bulunan Pindos Dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pindos Dağları Hakkında Bilgi

Pindos Dağları, Yunanca oroseirâ pindhu, Yunanistan anakarasının belkemiğini oluşturan dağ sırası. Arnavutluk’tan başlayarak Peloponnesos (Mora) Yarımadasının kuzeyine kadar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır.
Pindos Dağları
Antik Çağda, Pindos adı yalnızca Tesalya’ nın batısındaki Arakynthos (Zygos) Geçidinin güneyinde kalan sıradağlar için kullanılırdı. Günümüzde bazı bilim adamları Pindos’un Arnavutluk’un içlerine kadar uzandığı ve Tymphrestos (Timfristös) Masifi ile Amphissa’nın kuzeyindeki Giöna Masifini de içine aldığını kabul ederler. Dağların en yüksek noktası Arnavutluk sınırı yakınındaki Smolikas Masifidir (2.637 m). Birbirlerinden enine vadilerle ayrılan bir dizi küçük sıradan oluşan Pindos Dağlarında az sayıda geçit vardır. Bunların en önemlilerinden biri Epir’den (Epeiros) Tesalya’ya giden yolun geçtiği tarihsel Metsovo’dur (Katara Geçidi; 1.678 m).

Dağların Karpenision’un kuzeydoğusunda kalan güney uzantıları genellikle Tymphrestos Dağları olarak adlandırılır. Arnavutluk sınırı ile Karpem’sion arasında Grâmmos, Voion, Timfi, Smolikas, Lingos, Lakmos (Peristeri’de 2.295 m’ye ulaşır) ve Athamânon (Tzumerka’da 2.430 metreye ulaşır) masifleri yer alır.

Meşe, göknar, kayın ve çam ormanlarıyla kaplı olan Pindos Dağları batıdan gelen hava cephelerine engel oluşturarak doğudaki Selanik Ovasının yağmur almasını önler. Kışın karla kaplanan dağlar bol yağış alır. Dağların batı yamaçlarından Akheloos ve Megdhove, doğu yamaçlarından da Pinios ve Aliakmon ırmakları doğar.


Leave A Reply