Pomeranya Nerededir? Pomeranya Bölgesinin Tarihi, Coğrafi Özellikleri ve İsminin Kökeni

0
Advertisement

Pomeranya nerededir? Baltık denizi kıyılarında Almanya’nın kuzey kısımlarında kalan bir bölgenin ismi olan Pomeranya tarihi, coğrafi özellikleri ve isminin kaynağı hakkında bilgiler.

pomeranya

Pomeranya, kuzeybatı Polonya ve kuzeydoğu Almanya arasında bir bölgedir. Tarihsel olarak, bölge bugünkü Polonya ve Almanya topraklarının bazı kısımlarını içeriyordu. Günümüzde, Pomeranya’nın Polonya’daki kısmı Batı Pomeranya Voyvodalığı’nın bir parçasıdır ve Almanya’daki kısmı ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin bir bölgesidir.

Pomeranya toprakları, rutubetli ise de kumlu olduğu için tarıma pek elverişli değildir. Bu bakımdan, ahali daha çok hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşır. Bu bölgede yetişen atlar iri cüsseleriyle, sağlamlıkları ile tanınır. Pomeranya’nın başlıca akarsuyu Oder’dir. İklim soğuktur. Yılın büyük bir kısmı sisli, puslu geçer.

Tarihi

Pomeranya, tarihi açıdan çalkantılı bir bölgedir ve farklı zamanlarda farklı krallıkların, devletlerin ve imparatorlukların kontrolü altında kalmıştır.

Orta Çağ’da, bölge Batı Slavlarının Pomeranya kabilesinin yerleşim yeri olarak kullanılıyordu. 12. yüzyılın ortalarında, bölge Danimarka’nın kontrolü altına girdi ve daha sonra Alman Şövalyeleri tarafından fethedildi. Daha sonra, 16. yüzyılın ortalarına kadar Pomeranya’nın bir kısmı Polonya Krallığı’nın bir parçası olarak kaldı.

Advertisement

17. yüzyılda, Pomeranya’nın büyük bir kısmı İsveç Kraliyeti tarafından fethedildi ve İsveç yönetimi altında kaldı. 18. yüzyılda, bölge Prusya Krallığı’nın kontrolü altına girdi ve 1871’de Alman İmparatorluğu’nun bir parçası oldu.

I. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’nın yenilgisi sonucu Pomeranya, Versailles Antlaşması gereği Polonya’ya verildi. II. Dünya Savaşı’nın ardından, Pomeranya’nın bir kısmı Polonya’nın kontrolüne girdi ve Almanya’nın doğu kısmı Sovyetler Birliği tarafından kontrol edildi.

Günümüzde, Pomeranya bölgesi, Polonya ve Almanya topraklarının bir kısmını içerir ve her iki ülke de bu bölgeyi turizm, tarım ve diğer endüstriler için kullanmaktadır.

Pomeranya Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Pomeranya, kuzeybatı Polonya ve kuzeydoğu Almanya arasında bulunan bir bölgedir ve Baltık Denizi’ne kıyısı vardır. Bölge, doğuda Oder Nehri’nin ağzından, batıda Elde Nehri’nin ağzına kadar uzanır. Genellikle, bölge 45 ile 55 derece kuzey enlemleri arasında ve 13 ile 17 derece doğu boylamları arasında yer alır.

Pomeranya, ormanlık alanlar, düzlükler, bataklıklar, göller ve kıyı ovalarını içeren çeşitli coğrafi özelliklere sahiptir. Bölgedeki en büyük göl Szczecin Lagünü’dür ve kuzey Almanya ve Polonya’nın en büyük limanlarından biridir. Ayrıca, Pomeranya bölgesi, Baltık Denizi’nde bulunan en büyük adalar olan Usedom, Wolin ve Rügen adalarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Pomeranya’nın iklimi genellikle ılıman bir deniz iklimidir, ancak mevsimsel olarak oldukça değişkendir. Yazları ılık ve nemli, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Bölge, tarım, balıkçılık, orman ürünleri ve turizm gibi ekonomik faaliyetler için önemli bir kaynak haline gelmiştir.

Advertisement

Pomeranya İsmi Nereden Gelmektedir?

Pomeranya ismi, bölgenin tarihi Pomeranya kabilesinden gelmektedir. Pomeranya kabilesi, bugünkü Pomeranya bölgesinin büyük bir kısmına hakim olan bir Batı Slav kabilesiydi. Pomeranya kelimesi, Batı Slav dillerinde “denizci” veya “deniz kıyısı” anlamına gelen “po more” kelimesinden türetilmiştir.

Pomeranya kelimesi, tarihsel olarak farklı şekillerde yazılmıştır. Orta Çağ’da, bölge “Pomerania” olarak biliniyordu ve bu isim özellikle Danimarka ve İsveç’in kontrolü altındayken kullanılmıştır. Daha sonra, 19. yüzyılda Alman İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldiğinde, isim “Pommern” olarak değiştirildi.

Bugün, Pomeranya ismi, genellikle tarihsel olarak bölgeye atıfta bulunmak için kullanılmaktadır ve bu isim, hem Polonya hem de Almanya’da farklı bölgeleri ifade eder. Polonya’da, “Pomorze” olarak adlandırılan bölge, Zachodniopomorskie ve Pomorskie eyaletlerini kapsar. Almanya’da, “Pommern” adı, Mecklenburg-Vorpommern eyaletini ifade etmek için kullanılır.


Leave A Reply