Porsuk Nasıl Bir Hayvandır? Beslenmesi, Yaşam Alanları ve Üremesi

0
Advertisement

Porsuk nasıl bir hayvandır? Porsuk hayvanının özellikleri, beslenmesi ve üremesi ile dünyadaki porsuk çeşitleri hakkında genel bilgiler.

porsuk

Kaynak: pixabay.com

Porsuk

Porsuk, Carnivora (etçiller) takımının Mustelidae (sansargiller) familyasının Meli-nae altfamilyasını oluşturan sekiz memeli türünün ortak*adı. Altı cins altında toplanan bu sekiz tür irilik, renk ve yaşama ortamı bakımından farklılık gösterir. Ama tümünün de güçlü çeneleri, iri ve güçlü ön pençeleri, anüs bölgesinde koku bezleri vardır. Çok iyi birer kazıcı olan porsuklar bu becerilerini besin aramak, yerin altında yuva ya da kaçış yollan kazmak için kullanırlar. Geceleri etkinlik gösteren bu hayvanlar başta kemiriciler olmak üzere küçük hayvanlarla beslenir. Bazı türler bitkisel besinler de yer. Gebelik dönemi döl yatağındaki yuvalanmanın gecikmesinden ötürü 183-240 gün arasında değişir. Dişiler bir batında 1-7 yavru doğurur.

Porsuklar eğitilip ev hayvanı olarak beslendikleri gibi, kürk ve fırça yapımında kullanılan postları için de avlanmışlardır. İngiltere’de 1850’lerde yasaklanana değin fıçıya konan bir porsuk, üzerine salınan köpeklerle dövüştürülüyordu.

Bayağı porsuk ya da Avrasya porsuğu {Meles meles) ormanlarda, ağaçlık, dağlık ve kayalık alanlarda toplu halde yaşar. Kemiriciler, sürüngenler ve solucanların yanı sıra yumru, kök ve meyvelerle de beslenir. Dövüşmek zorunda kaldığında son derece yırtıcıdır. Topluluğun ortaklaşa kazdığı, birbirine bağlı tüneller yerin altında büyük bir ağ oluşturur. Bu tünel ağı gittikçe genişletilerek kuşaktan kuşağa geçer.

Sık sık yeni tüneller kazıldığı için porsuk oyuklarının giriş delikleri çoğu zaman önlerindeki küçük toprak yığını sayesinde saptanabilir.
porsuk

Kaynak: pixabay.com

Baharda çiftleşen dişi kış sonlarına doğru doğurur. Bir batında doğan yavru sayısı en çok dörttür. Uzunluğu 12-19 cm’lik kuyruğu dışında 67-81 cm, omuz yüksekliği 30 cm, ağırlığı 10-22 kg’dir. Siyah, beyaz ve gri tüylerin karışımından oluşan gövde postu kırçıl, başı siyah beyaz çizgili, bacakları, boğazı ve karnı siyahtır. Türkiye’de ağaçsız geniş düzlükler dışında her yörede bulunur.

Amerika porsuğu (Taxidea taxus) Yeni-dünya’da yaşayan tek türdür. Kuzey Amerika’nın batısında açık ve kurak alanlarda bulunur. Güçlü bir hayvan olan Amerika porsuğu toprağı çok hızlı kazar. Avrasya porsuğu kadar yırtıcıdır. Post rengi gövde bölümünde kırçıllı, baş ve ayaklarında siyaha yakın koyuluktadır. Ayrıca burnundan sırtına doğru beyaz bir bant uzanır. Omuz yüksekliği 23 cm, uzunluğu 10-16 cm’lik kuyruğu dışında 42-76 cm, ağırlığı 3,5-11,5 kg’dir.

Advertisement

Melogale cinsini oluşturan üç tür, topluca ağaç porsukları adıyla tanınır. Güneydoğu Asya’nın çayır ve ormanlarında yaşayan bu üç tür ağaca tırmanabilir. Burunları uzun, üst bölümleri kahverengi ya da siyaha çalan boz, alt bölümleri açık renktir. Yüz ve boyunlarında beyaz lekeler bulunur. Uzunlukları 12-23 cm’lik kuyrukları dışında 33-43 cm’dir.

porsuk

Kaynak: pixabay.com

Domuz burunlu porsuk (Arctonyx collaris) Güneydoğu Asya’da görülen bir türdür. Rahatça oynatabildiği burnu domuzunkini andırır. Üst bölümleri gri ya da siyah, alt bölümleri ve ayakları siyah, başı siyah beyaz çizgili, boğazı, kulakları ve kuyruğu beyazdır. Uzunluğu 12-20 cm’lik kuyruğu dışında 55-70 cm, ağırlığı 7-14 kg’dir.

Malaya porsuğu (Mydaus javanensis) teledu adıyla da tanınır. Güneydoğu Asya adalarında, özellikle dağlık yörelerde yaşar. Koku bezleri salgısı güçlü ve itici bir koku yayar. Postunun rengi kahverengiden siyaha kadar değişkenlik gösterir. Başında beyaz bir leke bulunur. Bazılarında yanal çizgiler vardır. Uzunluğu 5-8 cm’lik kuyruğu dışında 38-51 cm, ağırlığı 1-4 kg’dir.

Palavvan ya da Filipin porsuğu (Suillotcaus marchei) Palawan ve yakınındaki adalarda yaşar. Az tanınan bu porsuğun güçlü ve rahatsız edici bir kokusu vardır.


Leave A Reply