Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0
Advertisement

Prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ile hacim hesaplaması.

Prizmanın Hacmi

Ayrıtlarının uzunluğu a, b ve c birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi,

V = a * b * c birimküp olur.

Örnek:

Dikdörtgenler prizmasında, |AB| =6 cm |BC| = 3 cm |CM| = 4 cm olduğuna göre,
prizmanın hacmini bulalım.

Çözüm:

Dikdörtgenler prizmasının hacmi üç ayrıtının çarpımıyla bulunur.
Vprizma = 6 * 3 * 4
VPrizma = 72 cm³ bulunur

Not

Bir prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Advertisement

At: Prizmanın taban alanı
h: Prizmanın yüksekliği olmak üzere,

V = At * h olur.

Örnek:


Alanı 24 cm² olan ve şekil-I de E düzlemine dik olan ABCD dikdörtgeni şekil-II de E düzlemi ile 30° lik açı yapacak şekilde eğildiğinde.dik izdüşümü ALKB dörtgeni oluyor.

Yukarıdaki şekilde D. LveC, K noktalan birleştirildiğinde elde edilecek olan cismin hacmi \displaystyle 24\sqrt{3} cm³ olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunu bulalım.

Çözüm:

ABCD dikdörtgeninde,

Advertisement

|AB| = |DC| = y ve

|AD| = |BC| = 2x diyelim.

Dikdörtgen şekil II de 30° lik bir açıyla eğilince,

dik izdüşümü ALKB dörtgeni ve

ALD (30°-60°-90°) üçgeni olur.

|AD| = 2x ise

|DL| = x ve

\displaystyle \left| AL \right|=x\sqrt{3} olur.

Prizmanın hacmi = A(ADL) * |LK|

\displaystyle 24\sqrt{3}=\frac{x.x\sqrt{3}}{2}.y

x ²* y = 48 cm³ olur.

Advertisement

A(ABCD) = 2x * y = 24  ⇒ x * y = 12 cm² dir.

iki denklemi ortak çözersek,

x = 4 cm ve y = 3 cm olur.

Ç(ABCD) = 2y + 4x

Ç(ABCD) = 2 * 3 + 4 * 4

Ç(ABCD) = 22 cm bulunur.

Not

Bir ayrıtı a birim olan küpün hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
Yani,

V = a² * a = a³ olur.

Örnek:


Şekildeki küpte AFC üçgeninin alanı \displaystyle 8\sqrt{3} cm² dir. Buna göre, küpün hacmini bulalım.

Çözüm:

AFC üçgeninde,

[AC], [AF] ve [FC] küpün yüzey köşegenleri olduğundan,

Advertisement

|AC| = |AF| = |FC| ve AFC bir eşkenar üçgen olur.
AFC eşkenar üçgeninin alanı, A(AFC) = \displaystyle 8\sqrt{3} cm² olduğundan,

\displaystyle \frac{{{\left| AC \right|}^{2}}.\sqrt{3}}{4}=8\sqrt{3}

\displaystyle {{\left| AC \right|}^{2}}=32\Rightarrow \left| AC \right|=4\sqrt{2} bulunur. Buradan,

ABC ikizkenar dik üçgeninin bir kenarının uzunluğu 4 cm olur. Buna göre,

Küpün hacmi = 4³ = 64 cm³ bulunur.

EĞİK PRİZMANIN HACİM HESABI İÇİN TIKLAYIN


Leave A Reply