Protista Alemini Oluşturan Canlı Gruplarının Karşılaştırılması

0
Advertisement

Protista alemini oluşturan tüm canlı tiplerinin bir tablo ile karşılaştırıldığı ve protistaların önemi hakkında bilgi veren sayfamız.

Silliler

Protista Alemini Oluşturan Canlı Gruplarının Karşılaştırılması

Hayvansal protistalardan bazıları insanlarda uyku hastalığı, şark çıbanı ve sıtma hastalığına neden olur. Yine bazı amip türlerinin dizanteri hastalığına neden olduğunu öğrenmiştiniz.

*** Çoğunlukla deniz diplerinde yaşayan kahverengi ve kırmızı alglerden; brom, potasyum, iyot gibi mineraller elde edilmektedir.

*** Bazı protista türlerinden suni ipeğe benzeyen ip yapılır.

*** Besin olarak değerlendirilir.

Advertisement

*** İlaç sanayiinde ve tıpta kullanılır.

*** Gübre sanayiinde kullanılır.

*** Kırmızı yosunların hücre duvarında bulunan agar, dondurma gibi gıda maddelerinin yoğunlaştırılmasında ve bakterilerin üreme ortamlarının hazırlanmasında kullanılır.

*** Özellikle kahverengi algler; boya, tekstil ve gıda gibi bir çok endüstride kullanılmaktadır.

*** Diatomalar, diş macunu yapımında ve izolasyon malzemesi yapımında kullanılır. Diatomların çeperlerinde bulunan silis maddesinden dolayı diatom toprakları; cam, ateşe dayanıklı tuğla ve elektrot çubuklarının yapımında kullanılır.

*** Yeşil algler çeperlerinde selüloz olmasından dolayı kaliteli kağıt yapımında kullanılır. Bazı yeşil alg türleri (deniz marulu), insanlar tarafından besin olarak değerlendirilmektedir.

Advertisement
PROTİSTA ALEMİN OLUŞTURAN CANLI GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
GRUPLAR MORFOLOJİ HAREKET FOTOSENTETİK PİGMENTLER DİĞER BAZI ÖZELLİKLERİ
Kök ayaklılar Tek hücreli, belli bir vücut şekli bulunmaz. Yalancı ayaklarla hareket ederler. Bulunmaz Kist oluşumu, eşeysiz çoğalma, kontraktil kofulla boşaltım gorulur.
Silliler Tek hücreli Siller ile hareket eder. Bulunmaz Büyük ve küçük çekirdek, konjugasyon (döllenme, mayoz) eşeysiz çoğalma, kontraktil kofulla boşaltım gorulur.
Sporlular Tek hücreli Hareketsizdir. Bulunmaz Çoğu parazit yaşar ve dirençli sporları oluşur. Eşeysiz ve eşeyli üreme görülür.
Öglena Tek hücreli Kamçı bulunur. Klorofil a, klorofil b, karotenoid Vücudu çevreleyen esnek yapıda bir örtü bulunur.
Algler Tek hücreli, koloni, çok hücreli formları bulunur. Çoğu hayatların belirli bir, döneminde kamçılı, bir kısmı ise hareketsizdir. Klorofil a, klorofil b, karotenoid Ekonomik öneme sahiptirler. Su ekosisteminin üreticileridir. Çok çeşitli üreme biçimleri gorulur.
Cıvık mantarlar Hücreleri çok çekirdeklidir. Akışkan bir sitoplazma; amipsi hareket görülür. Bulunmaz Spor keselerinde oluşan sporlar ile ürer.


Leave A Reply