Prut Savaşı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Prut Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Prut savaşının nedenleri, sonuçları, antlaşması hakkında bilgi.

Prut savaşı cepheleri

Prut savaşı cepheleri

Prut Savaşı – Antlaşması: Karlofça Antlaşmasından (26 Ocak 1699) sonra, Osmanlı İmparatorluğu’ nun yitirdiği toprakları geriye alabilmek için Rusya ile giriştiği savaş ve savaş sonunda imzalanan antlaşmadır.

1709’dan beri Osmanlı topraklarında bulunan İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın ülkesine gönderilmesi sorunu ve Rusların sürekli sınırları aşarak Osmanlı topraklarına girmesi Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. Sonunda 20 Kasım 1710’da saray meclisindeki kararla Rusya’ya savaş açıldı. 9 Nisan 1711l’de Osmanlı Ordusu ile İstanbul’dan yola çıkan Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rus cephesine ilerlerken, 8 Nisan 1711de Osmanlı Donanması da Karadeniz’e açılarak Özü yöresine hareket etti. Çarl I. Petro ve komutanları, önlem almaksızın, Boğdan’a girdiler ve Prut Irmağı boyunca Tuna Irmağı’na doğru ilerleyişlerini sürdürdüler. Ancak Baltacı Mehmet Paşa‘nın seri bir hareketle Tuna kıyılarına ulaşması Rus Ordusu ile karşılaşması Rusları şaşkına çevirdi. Kırım Hanı Devlet Giray Han’ın Tuna Irmağı’nın üzerine kurulan köprülerden hızla geçip 19 Temmuz 1711 ‘de tüm Rusya Ordusu ve I. Petro, Osmanlı Ordusu tarafından kuşatıldı. Yeniçerilerin ilk saldırılarını Ruslar püskürttülerse de ertesi gün 400 kadar topla donatılmış ve iyi bir yer tutmuş olan Osmanlı Ordusu’nun Rusları topa tutması, savaşın sonucunu belli etti. Kuşatılan Rus Ordusu’nun toplamı 36.000 piyade, 6.000 atlı ve 122 toptan oluşuyordu. Osmanlı ve Kırım kuvvetlerinin toplamı ise 120 bin civarındaydı. Sayısal üstünlük ve savaşın akışı tümüyle Osmanlı Ordusu’nun yararınaydı. Bu elverişli durumdan yararlanıp Osmanlı Ordusu’na düşman üzerine yürüyüş buyruğunu vereceği sırada Baltacı Mehmet Paşa, Rusların barış önerisiyle karşılaştı. Rusların Azak Kalesi’nin yanı sıra başka kaleleri de Osmanlı Devleti’ne bırakacaklarını öğrenen Baltacı Mehmet Paşa barış önerisini kabul etti. Çar I. Petro’nun görevlendirdiği Yahudi kökenli Şafirov, şaşılacak kadar kısa bir sürede Osmanlı temsilcileriyle anlaşarak 27 Temmuz 1711’de Prut Antlaşmasını imzaladı. Antlaşma sonunda Çar I. Petro ile birlikte tüm Rus Ordusu serbest bırakıldı. Antlaşmanın ardından Azak Kalesi Osmanlılara geri verildi. Özü boylarındaki bazı Rus kaleleri yıktırıldı. Bu kalelerdeki silahlar Osmanlı Ordusu’na teslim edildi. Rusya’nın Kırım Hanlığı ile Lehistan sınırları içinde yaşayan Kazaklara karışmayacakları karar altına alındı. Bu antlaşmayla başta Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa olmak üzere Osmanlı temsilcilerinin kâğıt üzerindeki çıkarlara aldanarak önemli bir fırsatı kaçırdıkları gözlenmektedir. Antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra ortaya çıkan olaylar, Baltacı Mehmet Paşa ile yakın çevresindekilerin Ruslarca elde edildikleri gibi yaygın söylentilere yol açtı.


Leave A Reply