Psikolojik Danışmanın Görevleri

0
Advertisement

Psikolojik Danışmanın Görevleri nelerdir? Rehberlik hizmetlerinde psikolojik danışmanın yeri ve maddeler halinde görevleri.

Psikolojik Danışmanın Görevleri

1. İl çerçeve programını temel alarak okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar.

2. Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

3. Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini planlar, programlaştırarak uygular ve uygulanmasında rehberlik eder.

4. Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.

5. Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma teknikleri yürütür.

Advertisement

6. Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.

7. Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, psikolojik ve rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

8. Okul içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

9. Öğrencilerin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim-öğretim sürecindeki gelişimi, yönlendirmesi açısından önemli özellikleri ve bu konudaki önerileri içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin işbirliği ile hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir.

10. Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözeterek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirecek program çalışmalarına alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.

11. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa ve kaynaştırma eğitimi sür-dürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin işbirliği ile verir.

Advertisement

12. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

13. Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yolu ile gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği içinde değerlendirir.

14. Gerektiğinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

15. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenlerine bilgi verir ve işbirliği yapar.

16. Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanlarına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

17. Okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir.

18. Orta öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar.

19. Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçları ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.


Leave A Reply