Psikolojinin Bölümleri ve Uygulama Alanları

0
Advertisement

Psikoloji biliminin bölümleri nelerdir? Psikolojinin uygulama alanları, özellikleri, açıklamaları hakkında bilgi.

PSİKOLOJİ’NİN BÖLÜMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Günümüzde psikolojinin alanı çok genişlemiş psikoloji çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar:

■ a) Sosyal psikoloji:

Bireylerin toplum içindeki karşılıklı ilişkilerini ele alır. Örneğin, propaganda, moda, kamuoyu gibi konular sosyal psikolojiyi ilgilendirir.

■ b) Patolojik (marazi) psikoloji:

Advertisement

Akıl sağlığını yitirmiş anormal insanları ele alır.

■ c) Genetik psikoloji:

(Gelişim psikolojisi) Hayvan, çocuk, yetişkinler psikolojisi gibi bölümlere ayrılır. Çeşitli organizmaların ve insan organizmasının çeşitli dönemlerindeki eşya ve olaylar karşısındaki durum ve davranışlarını inceler.

■ d) Uygulamalı psikoloji:

Buna “psiko-teknik” de denir. Psikoloji’nin tıp, hukuk, eğitim, endüstri, askerlik gibi hayat alanlarındaki uygulamalarını içerir. Böylece, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, adalet psikolojisi, endüstri psikolojisi gibi alanlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan belli başlılarını kısaca gözden geçirelim.

1. Eğitim psikolojisi: Psikoloji bulgularının eğitim alanlarına uygulanmasıyla ilgilidir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitim ortamının oluşturulmasında etkili olmuş, böylece eğitimin bireyselleşmesi ve demokratikleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Advertisement

2. Endüstri psikolojisi: Personel seçme ve yerleştirme, çalışanları güdüleyen koşulları belirleme, hizmet içi eğitim sonuçlarını değerlendirme, çahşma ortamında insan ilişkilerini geliştirmeyle ilgili bir uygulama alanıdır.

3. Klinik psikolojisi: Davranışlarda ve kişiler arası ilişkilerde görülen aksamalar ve bunların giderilme yollarıyla ilgilidir. Buradan giderek “Psikiyatri” denilen bir bilgi dalı doğmuştur.

4. Adalet psikolojisi: Psikoloji’nin hukuk alanına uygulanmasıyla ilgilidir. Sanıkları sorguya çekme teknikleri, tanıkların düşebilecekleri yanılgılar, hapise mahkum olmuş suçluların psikolojisi gibi konulan ele alır.

5. Askerlik psikolojisi: Orduda, personel seçimi, disiplin, talim, moral eğitimi, insan silah ilişkileri gibi konularla ilgilenen bir uygulama alanıdır.

6. Psikometri: Psikolojik olayların, şiddet, süre v.b. gibi çeşitli açılardan niceliksel incelenimi, diğer bir deyişle sayısal anlatımıyla ilgilenir. Bunu sağlamak için psikometrik yöntemler kullanır.


Leave A Reply