Pythagoras Felsefesi

0
Advertisement

Pythagoras felsefesi nasıldır? Pythagoras hayatı, düşünceleri, çalışmaları, Pythagoras hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

PythagorasPythagoras, Eski Yunan filozofu ve matematikçisidir (Sisam Adası İÖ 580-Güney İtalya/Kroton yaklaşık İÖ 500).

Yaşamı üstüne çok az bilgi vardır. Aristoteles bile, Pythagoras’ın çok Pythagorascı görüşten söz eder. Pythagoras’ın görüşünde belirgin bir biçimde rastlanan Orphik anlayışla bu anlayışa bağlı olan ruhun dönüşümü görüşünü Pherekydes’ten öğrendiği sanılır. Yeni-Platoncu felsefe tarihçilerinden Lamblikhos’un belirttiğine göre,Pythagoras’ın görüşü ve yaşama biçimiyle doğunun ünlü bilgelerinde Buda’nın görüş ve yaşama biçimi büyük koşutluk gösterir. Bu da Fenike-Mısır ve Bali’e geziler yaptığı, oralardaki bilimle din ve dünya görüşü anlayışlarından etkilendiği yolundaki söylentiyle birleştirilir.

Pythagoras’ın Güney İtalya’ daki Kroton Kenti’ne yerleşmesi İÖ 560 dolaylarına rastlar. Yaşamı üstüne bilgilerin çok az olmasına karşın, Pythagoras için şunlar söylenebilir:

Pythagorascı görüşün aritmetiğe dayanan ilk temellerini atmış ve zaman zaman politik etkinlikleri de olan bu büyük hareketi başlatmıştır. Pythagoras felsefesi üstüne söylenecek her şey Pythagorascı felsefe içinde onunla bütünleşmiş olarak yer alır.

Advertisement

Leave A Reply