Recep Peker Kimdir?

0
Advertisement

Recep Peker kimdir? Recep Peker hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

Recep peker

Kaynak: wikipedia.org

Recep Peker; asker, politikacıdır (İstanbul 1889 ay.y. 1950). Kuleli Askeri İdadisi’nde okudu. 1907’de Harbiye’yi bitirdi. Yemen’de, Trablusgarp’ta, Balkan Savaşı’nda, Birinci Dünya Savaşı’nda Rumeli ve Kafkas cephelerinde savaştı. Savaşlar nedeniyle ara verdiği Erkân-ı Harbiye’yi 1919’da birincilikle bitirdi. Binbaşı rütbesiyle ve 20. Kolordu Kurmayı olarak 4 Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti, Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açılışında meclis genel sekreteri oldu. 1923’te, Kütahya’dan TBMM’ye seçildi. Aynı yıl Cumhuriyet Halk Fırkası’nın genel sekreterliğini yaptı; Hakimiyeti Milliye Gazetesi’ni yönetti. 1924’te dahiliye vekili ve parti genel sekreteri, 1924’te milli müdafaa vekili oldu. Başvekil İsmet Paşa’nın, Şeyh Sait İsyanı karşısında izlediği politikayı yumuşak bularak görevinden istifa etti (1927). 1928’de nafıa vekilliğine atandı. 1931’de yeniden parti genel sekreteri oldu.

Bu görevi sırasında devletçilik ve devrimcilik ilkelerinin parti programına girmesinde etkili rol oynadı. Harp Akademileri, üniversite ve yüksekokullara İnkılap Tarihi dersleri konmasını sağladı. 1935-1943 arasında Ankara ve İstanbul’daki üniversite ve yüksekokullarda Harp Akademisi’nde inkılap Tarihi dersleri verdi. 1. ve 2. Saraçoğlu hükümetlerinde dahiliye vekilliği yaptı (1942-1943).

Şükrü Saraçoğlu’nun istifası üzerine, 7 Ağustos 1946’da başvekilliğe atandı. Muhalefete karşı sert tutum takınması, Meclis’in görüşüne başvurmadan devalüasyona gitmesi ve bütçe görüşmeleri sırasında Adnan Menderes ile sert tartışmalara girmesi, muhalefetin TBMM ‘yi boykotuna yol açtı. Bu durumun parti içinde ve dışında yarattığı bunalım sonucu, zorunlu olarak 9 Eylül 1947’de istifa etti. 1948’de-ki parti kurultayında, İsmet İnönü’ye karşı adaylığını koyduğu genel başkanlık seçimini yitirince politikadan çekildi.

Advertisement

Leave A Reply