Reformun Sonuçları Nelerdir?

0

Avrupa’da gerçekleşmiş olan Reform hareketlerinin sonucunda neler olmuştur? Reform hareketleri ile ne gibi değişiklikler gerçekleşmiştir.

reform

Advertisement

Reformun Sonuçları Nelerdir?

Avrupa’da Mezhepler Birliğinin Bozulması:

Reform hareketleri sonunda Avrupa’da Katolik kilisesinin yanında yeni yeni mezhepler ve kiliseler ortaya çıktı. Bütün ortaçağ boyunca Papaya karşı devam eden bağlılık bozuldu. Protestanlığı kabul eden memleketlerde kilise malları yağma edildi. Halkın bir kısmı ve prenslerin birçoğu zengin topraklara sahip oldular. Öğretim ve eğitim işleri kiliselerden alınarak halka verildi. Laik bir öğretim başladı ve bu da halkın daha bilinçli ve bilime daha meraklı olmasını ve insani değerlerin iyileşmesini sağladı. Almanya’da, siyasal bakımdan birlik kurmak isteyen Şarlken bu emeline kavuşamadı.

reform

Katolik Kilisesinde Reform:

Reform hareketlerinin başka bir sonucu da Katolik kilisesinde yapılan reformdur.

Katolik kilisesi, yeni mezhepler karşısında kendisini kurtarabilmek için kendi kendisini düzeltmek zorunda kaldı. O da birtakım reformlar yaptı. Trant şehrinde bir konsil topladı. Bu konsil, papazların evlenmemelerine ve kiliselerin yanlarında Katolik okulları açılmasına karar verdi. Öte yandan Cizvit Cemiyeti gibi dinsel nitelikte bir tarikat kuruldu. Ayrıca Katolik mezhebinden ayrılanları cezalandırmak amacı ile, Katolik memleketlerde, birçok Engizisyon mahkemeleri açıldı. Bu mahkemeler Fransa ve İspanya’da Katolikliğin tutunmasını —şiddetle ve korku saçarak— sağladı.

Advertisement

Reform sonucunda kilise bölündü. Katolikler Papa’nın otoritesini tutmaya devam ederken, Protestanlar bunu reddetti. Nihayetinde, reform Katolik Kilisesi içinde reformlara yol açtı, fakat öncelikle çeşitli gruplar ayrıldı Sadece papalık otoritesini değil, aynı zamanda Kutsal Kitap’ta desteklenmeyen çeşitli doktrinleri reddettiler.

MARTİN LUTHER HAYATI


Leave A Reply