Rehberlik ve Öğretim İlişkisi – Arasındaki Farklar Nelerdir? Karşılaştırması

0

Rehberlik hizmetlerini öğretim hizmetleri ile ilişkisi nasıldır? Rehberlik ve öğretim arasındaki farklar nelerdir, konu anlatımı.

Advertisement

Rehberlik ve Öğretim İlişkisi – Arasındaki Farklar

Rehberlik ve öğretim hizmetlerinin ortak amacı, öğrencilerin kendileri ve toplumları için en üst düzeyde gelişmelerini sağlamaktır. Ancak bu ortak yöne rağmen bu iki hizmet, birçok yönden birbirinden farklıdır.

Rehberlik ve öğretim hizmetleri arasındaki bazı farklar şunlardır:

REHBERLİK HİZMETLERİÖĞRETİM
Gönüllülük esastır.Zorunlu olabilir. (Örneğin; ilköğretimde)
Bireye yöneliktir. Grupla rehberlik hizmetleri sunulsa da hizmetlerin merkezinde birey bulunmaktadır.Genellikle gruba yöneliktir.
Bireyin kendisini anlamasına ve değerlendirmesine yardım vardır.Nota dayalı ölçme ve değerlendirme vardır.
Bireyin iç (öznel) dünyasına yöneliktir.Bireyin dış (nesnel) dünyasına yöneliktir.
Bireyin özdisiplini sağlamasına yardım etmek söz konusudur.Bireyin dışarıdan disipline edilmesine çalışılır. Bireyin belli kurallara uyması beklenir.
Öğrenciyi anlama çabası vardır. Ayıp, günah gibi yargılamalar yoktur.Öğretimde toplumun değer hükümleri söz konusudur. Öğrenciyi değerlendirme ve yargılama vardır.
Rehberlik hizmetleri işbirliği içerisinde yürütülmelidir.Öğretim hizmetini öğretmen sınıfta tek başına yürütebilir.


Leave A Reply