Resimde Sanat Akımları Nelerdir? Örnek Sanatçılar Eserler ve Özellikleri

0
Advertisement

Resimde sanat akımları nelerdir? Tarih boyunca resimdeki sanat akımları, öncü sanatçılar, resimlerine örnekler ve özellikleri halinde bilgi.

​Resimde Sanat Akımları

Klasikçilik

Leonardo da Vinci - Ginevra de Benci

Leonardo da Vinci – Ginevra de Benci

1500’lerin başında ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları Antik çağ yapıtlarını örnek alarak oran, perspektif, ışık ve gölge kurallarına uygun resim yapmayı tercih ederler. Doğa, inasan ve yaşamla ilgili tüm konular resmedilir. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Albrecht Dürer ve Raffaello Sanzio bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Üslupçuluk

Giuseppe Arcimboldo - Kütüphaneci

Giuseppe Arcimboldo – Kütüphaneci

1520’lerde ortaya çıktı. Bu akımın resimlerinde yapaylık vardır ve resimler genellikle iki boyutludur. Simetri ve oran önemsizdir. Michelangelo Buonarroti, Jacopo Tintoretto, Giuseppe Arcimboldo ve El Greco bu akımın ünlü sanatçılarındandır.

Barok

Rembrandt - Gece Devriyesi

Rembrandt – Gece Devriyesi

1600’lerin başında ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları yoğun duyguları resme abartılı ışık ve gölge etkileri vererek anlatır. Rembrandt, Peter Paul Rubens ve Gian Lorenzo Bernini bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Romantizm

Françisco Goya - Uçurtma

Françisco Goya – Uçurtma

1760’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları bireyselliğe önem vererek korku, endişe ve hayranlık gibi duyguları yansıtmaya çalışırlar. Işık ve gölge karşıtlığını resimlerde kullanırlar. Francisco Goya, Henri Fuseli ve Caspar David Friedrich bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Gerçekçilik

Jean François Millet - Başak Toplayan Kadınlar

Jean François Millet – Başak Toplayan Kadınlar

1850’lerde ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları genellikle toplumsal sorunları resmederler. Günlük yaşamı ve doğayı olduğu gibi yansıtmaya çalışırlar. Jean François Millet, Gustave Courbet ve Edouard Manet bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Advertisement

İzlenimcilik

Claude Monet - İzlenim : Gün Doğumu isimli tablosu

Claude Monet – Gün Doğumu

1860’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçılarına göre figürlerin rengi günün her saatinde farklıdır. Bu nedenle resimlerinde nesnelerin doğa içinde aldıkları renkleri yansıtırlar ve renklerin farklı tonlarını kullanırlar. Claude Monet ve Auguste Renoir bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Noktacılık

Georges Seurat - Sirk Gösterisi

Georges Seurat – Sirk Gösterisi

1880’lerde ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları resimlerini küçük, renkli noktalarla oluşturur. Renklerin uyumunu ortaya çıkaran bir akımdır. Georges Seurat, Paul Signac ve Henri Edmond Cross bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Fovizm

Fovizm akımı ile yapılmış bir örnek : André Derain

Fovizm akımı ile yapılmış bir örnek : André Derain

1890’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları duyguların anlatımına önem verirler. Resimlerinde çarpıcı renkleri bir arada kullanmayı tercih ederler. Henri Matisse ve André Derain bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Gelecekçilik

Giacomo Balla - Tasmalı Köpeğin Dinamizmi

Giacomo Balla – Tasmalı Köpeğin Dinamizmi

1900’lerin başında ortaya çıktı. Bu akımın sanatçılarına göre herşey hareket halindedir ve sanatçılar bu hareketliliği reme aktarmaya çalışırlar. Resimlerde hareket eden figürlerin çizgileri net değildir. Umberto Boccioni, Carlo Carra ve Giacomo Balla bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Dışavurumculuk

Franz Marc - Küçük Mavi At

Franz Marc – Küçük Mavi At

1900’lerin başında ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları duyguların anlatımına önem verirler. Resimlerde insan hayatını zorlaştıran koşullara tepki göstermek amacıyla deforme olmuş figürler sık kullanılır. Edvard Munch, James Ensor ve Franz Marc bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Kübizm

Pablo Picasso - Ağlayan Kadın

Pablo Picasso – Ağlayan Kadın

1900’lerin başında ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları nesneleri ve figürleri parçalara ayırıp farklı açılardan aynı anda algılanabilecek şekilde yan yana getirerek resmederler. Pablo Picasso, Juan Gris ve Georges Braque bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Advertisement

Gerçeküstücülük

Salvador Dali - Belleğin Azmi

Salvador Dali – Belleğin Azmi

1910’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları gerçek figürleri bilinçdışı düşünce ve arzularının etkisiyle kendi algıladıkları şekilde resmederler. Salvador Dali, Max Ernst ve Giorgio de Chirico bu akımın öncü sanatçılarındandır.

De Stijl

Piet Mondrian - Büyük Kırmızı Yüzey Kompozisyon

Piet Mondrian – Büyük Kırmızı Yüzey Kompozisyon

1910’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları için yalınlık önemlidir. Sanatçılar resimlerini kare ve dikdörtgenlerden oluştururlar. Resimlerde ana renkler, siyah, beyaz ve gri tonları kullanılır. Theo van Doesburg ve Piet Mondrian bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Dadacılık

Hannah Höch - Küçük Güneş

Hannah Höch – Küçük Güneş

1910’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları simetri ve orana önem vermezler. Alışılmış estetiğe uzak resimler yapmayı tercih ederler. Hannah Höch ve Marcel Duchamp bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Soyut Dışavurumculuk

Jackson Pollock - Beyaz Işık

1940’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları doğaçlamaya önem verir ve resimlerini planlamadan yaparlar. Resimde figürlere yer verilmez. Sadece renk ve çizgilerle ressam o andaki duygularını resme yansıtır. Jackson Pollock, Willem de Kooning ve Mark Tobey bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Renk alanı

Mark Rothko - Kırmızı ve Siyah

Mark Rothko – Kırmızı ve Siyah

1950’lerde ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları resimdeki alanları düz renklerle boyar. Resmi, duygulardan arındırmayı amaçlar. Yalınlık önemlidir. Barnett Newman, Clyfford Still ve Mark Rothko bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Pop sanat

Andy Warhol - Vezüv Yanardağı

Andy Warhol – Vezüv Yanardağı

1950’lerde ortaya çıktı. Bu akımın sanatçılarına göre günlük tüketim eşyaları sanatın bir parçası olabilir. Resimlerini yaparken çağın iletişim araçlarından yararlanırlar. Konuları çok çeşitlidir. Roy Lichtenstein, Andy Warhol, David Hockney bu akımın öncü sanatçılarındandır.

Optik Sanat

Bridget Riley - Tereddüt

Bridget Riley – Tereddüt

1960’larda ortaya çıktı. Bu akımın sanatçıları resimde üçüncü boyutun varlığına önem verirler. Geometrik şekilleri tekrarlayıp renklendirirler. Victor Vasarely, Bridget Riley ve Josef Albers bu akımın öncü sanatçılarındandır.


Leave A Reply