Rheia (Rea) Kimdir?

0
Advertisement

Rheia kimdir? Rheia’nın hikayesi, Eski Yunan mitolojisindeki yeri ile ilgili bilgi.

RheiaRheia; Eski Yunan mitolojisinde Olympos tanrılar soyunun anasıdır (Latincede Ops).

Kozmik varlık ve ilk tanrı kuşağının erkek ve baba tanrısı olarak simgelenen Uranos (gök) ile evrensel bir öğe olarak toprağa ad olan Gaia’dan doğmadır. Homeros metinlerinde adı hiç geçmezse de Hesiodos tarafından ayrıntılarla anlatılır. Romalıların Saturnus dedikleri Kronos, bir Titan olarak babası Uranos’un erkekliğini yok ederek ilk tanrı kuşağını ortadan kaldırır, onun yerine geçer. Kız kardeşlerinden Rheia ile birleşir. Ama kendinden doğacaklardan birinin gök hükümdarlığım elinden alacağını bildiği için de Rheia’nın ilk beş çocuğunu yutarak yok eder (Hestia, Hades, Poseidon, Hera, Demeter); son doğurduğu çocuk yerine kumaşa sarılı bir taş yığını yutturan ana Rea, Zeus’u kurtarmış olur, onu gizlice Girit’te büyütür.


Leave A Reply