Ritim Nedir?

0

Ritim nedir ne demektir? Ritim nasıl tanımlanır? Ritim ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

ritim

Advertisement

Müzikte zamanın düzenli aralıklara bölünmesine «ritim» denir. Ritmi «ölçü» (mesure) kelimesiyle karıştırmamalıdır. Ölçü, ritmin (bölümlenmiş zamanın) tekrarlarından her hangi biridir, yani ritmin eşitlik anlatan kısımlarıdır. «6/8’lik bir ölçü» demek, bütün bestenin çalınacağı, ya da söyleneceği süreyi en küçüğü 8’lik zaman parçalarına bölmek, eseri bunlardan her altısı geçtikçe tekrarlanan bir «devreleme» (periode) içinde icra etmek demektir.

«Ritim» kelimesi, müzikten çıkmış olmakla birlikte, şiir gibi söz sanatlarında, resim, heykel gibi plastik sanatlarda da kullanılan bir terimdir. Şiirde ritim, bir mısranın söylenme süresini zaman bakımından parçalara bölmek demektir. Bunun da bîrimi «hece»dir. 10 heceli bir mısra, 10 hecelik zaman parçalarına bölünerek söylenen bir mısradır. Aruz vezniyle yazılan bir mısra, öbür bütün mısralarında hecelerin birinci mısradaki söyleniş süresine denk olarak düzenlediği bir şiir meydana getiren mısradır.

Plâstik sanatlarda ritim, desende çizginin yüzeyi aynı yönde tekrar tekrar bölmesi, ya da bütün yüzeyi eşitliğe yakın parçalara bölerek dolaşması anlamına gelir.

Advertisement


Leave A Reply