Savannah Irmağı Nerededir? Nehrin Özellikleri ve Üzerindeki Barajlar

0
Advertisement

Amerika’da bulunan Savannah Irmağı hakkında kısa bilgi. Savannah Nehri tam olarak nerededir? Uzunluğu, özellikleri ve üzerindeki barajların isimleri.

Savannah Irmağı

Savannah Irmağı

Savannah ırmağı, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde ırmak. “Savannah” ismi 1680’lerde Piedmont bölgesine göç eden bir grup Shawnee’den geliyor.

Uzunluğu 505 km. Güney Carolina’nın kuzeybatısında, Tugaloo ve Seneca ırmaklarının birleşmesiyle oluşur. Güneydoğu doğrultusunda akarken, Georgia-Güney Carolina arasında sınır çizer, Savannah’ta Atlas Okyanusu’na dökülür. Önemi bir karaiçi suyolu ulaşımıdır. Savannah Nehri, okyanusa büyük miktarda tortu taşıyan bir alüvyon nehri olarak kabul edilir. Nehir, tatlı ve tuzlu suyun karıştığı kıyılarda büyük bir haliç haline gelir.

Savannah Nehri, Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde, Güney Carolina ve Georgia eyaletleri arasındaki sınırın çoğunu oluşturan büyük bir nehirdir. Savannah, Tugaloo Nehri ve Chattooga Nehri’nin iki kolu, sınırın en kuzey bölümünü oluşturmaktadır. Savannah Nehri drenaj havzası, Kuzey Carolina’nın tam ortasındaki Doğu Kıta Bölünmesi ile sınırlanmış olan Appalaş Dağları‘nın güneydoğu tarafına uzanır. Nehir 484 km uzunluğundadır. Tugaloo Nehri ve Seneca Nehri’nin birleşmesiyle oluşur. Tallulah Boğazı, Savannah Nehri’nin kuzeybatı kolunu oluşturan Tugaloo Nehri’nin bir kolu olan Tallulah Nehri üzerinde yer almaktadır.

Savannah Nehri boyunca iki büyük şehir bulunmaktadır: Savannah ve Augusta, Georgia. Amerikan tarihinin Sömürge döneminde erken İngiliz yerleşimlerinin merkezi konumundaydılar.

Savannah Nehri  Atlantik Okyanusu’na akmadan önce genişler. Nehrin haliçinin okyanusla buluştuğu bölge “Tybee Roads” olarak bilinir.

Advertisement
Arazi örtüsü ve Arazi kullanım tarihi.

ABD’nin Güneydoğu bölgesindeki Savannah Nehri havzası, antroposentrik faaliyetlerden çevresel değişim geçiriyor. Kentsel büyüme, tarımsal genişleme, ormansızlaşma ve ağaçlandırma dahil bitki örtüsünün dönüşümü, havza boyunca, özellikle orta ve alt Savannah Havzası’ndaki göller ve suların yakınında gerçekleşir. Orman alanlarının diğer arazi örtüsü türlerine dönüştürülmesi ve bunun tersi gibi arazi kullanımının sürekli olarak değiştirilmesi, bölgenin çevre sistemlerine yönelik tehditlerin artmasına önemli ölçüde yol açabilir.

Kirlilik.

2009 yılında yayınlanan bir rapora göre Savannah Nehri, ülkenin dördüncü en yüksek toksik deşarjına sahiptir.

Savannah Nehri Üzerinde Kurulu Barajlar.
  • Hartwell Barajı
  • Richard B. Russell Barajı
  • J. Strom Thurmond Barajı (Clarks Hill Barajı)
  • Stevens Creek Barajı
  • Augusta Şehir Barajı


Leave A Reply