Rize Tarihçesi ve Rize’nin Tarihi Yerleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Rize ilinin tarihi, tarihçesi. Rize ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

eski-rizeRize Tarihi:Kent civarındaki ilk yerleşmeyi Karadeniz kıyılarında koloniler kuran İoinalılar kurdular (İÖ 6. yüzyıl). Rize, Helenistik dönemde Pontos Krallığı‘nın egemenliği altına girdi (İÖ 302-63). Pontos Krallığı ile Roma arasında yapılan savaşlardan sonra tüm bölge Roma egemenliğine girdi. Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından sonra Rize Bizans İmparatorluğu’nun sınırlan içinde kaldı. 1071’deki Malazgirt Savaşı‘ndan sonra Anadolu’ya giren Türkler, daha çok Doğu ve İç Anadolu’da akınlar yaptıklarından Rize uzun süre Bizans toprağı olmayı sürdürdü. 1204’te Haçlılar İstanbul’u ele geçirince, Bizans kral ailesinin bir bölümü Doğu Karadeniz kıyısında bir Trabzon Rum İmparatorluğu kurdular. 250 yıla yakın bağımsız bir devlet olarak yaşamını sürdüren bu imparatorluk, 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı, Rize de Osmanlı egemenliğine girdi. Tanzimat’ tan (1839) sonra Trabzon Eyaleti’nin üç sancağından biri olan Batum’a bağlandı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Batum Rusya’nın eline geçince Rize sancak merkezi oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında 21 Şubat 1916’da Ruslarca ele geçirildiyse de 2 Mart 1918’de düşman işgalinden kurtarıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra il yapıldı.

Tarihsel Eserler: Merkez İlçe’ deki en önemli tarihsel yapı Rize Kalesi’ dir. 160 m yüksekliğindeki bir tepe üzerinde yer alan 480 m2’lik bu kale 14. yüzyıla ait bir Ceneviz yapısıdır. Çarşı içinde yer alan İslampaşa Camisi 16. yüzyıla ait bir yapıdır. Kurgulu Cami adıyla da bilinir. Yavuz Sultan Selim‘in annesi Gülbahar Hatun’un yaptırdığı Gülbahar Camisi 16. yüzyıla ait bir yapıdır. Kare planlı ve kubbeli caminin tek minaresi vardır.


Leave A Reply