Rızık İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Rızık İle Söz

0
Advertisement

İçinde ve anlamında rızık, rızk geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Rızık hakkında atasözlerinin ve deyimlerin açıklamaları ve anlamları.

Rızık İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Rızık İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ” ver yiğidi yiğide, Mevla rızkın yetire”
  iki gencin evlenmesini kolaylaştırınız, Tanrı rızıklarını verir
 • “ağılda oğlak doğsa ovada otu biter”
  Tanrı her yarattığının rızkını verir.
 • “uçan kuş aç kalmaz”
  yaşam kavgası vermeyi bilen ne yapar yapar rızkını çıkarır.
 • “ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır”
  insanların kazançlarına, rızıklarına engel olanlara bir gün aynı şeyler yapılır.
 • “Allah kulunu kısmeti ile yaratır”
  bu dünyada herkesin dar veya geniş, bir geçim yolu vardır.
 • ” baykuşun kısmeti ayağına gelir”
  Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz, kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.

Rızık İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ” rızkını çıkarmak”
  günlük yiyecek parasını çıkarmak.
 • “ekmeğini taştan çıkarmak”
  1) geçimini sağlamakta çok becerikli olmak;
  2) en zor koşullarda bile kazancını sağlamak
 • “ekmeğini çıkarmak”
  çalıştığı işten geçimini karşılayacak kadar kazanç sağlamak
 • ” ekmeğini kazanmak”
  geçimini sağlamak
 • ” (birinin) ekmeğiyle oynamak”
  geçim kaynağını tehlikeye düşürmek.
 • “eli ekmek tutmak”
  geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma gelmek

Ağılda Oğlak Doğsa Ovada Otu Biter Anlamı:

ANAFİKİR : Her canlı rızkıyla birlikte doğar.

İnancımıza göre Allah, her canlıyı rızkıyla birlikte yaratır. Bunu, hiç kimse aç kalmaz olarak yorumlamamalıyız. Her canlının rızkıyla doğduğu doğrudur, ancak bu rızk sürekli kişinin yanı başında, elinin altında değildir. Nerede olduğunu, ne miktarda olduğunu canlının kendisi bulacaktır. Bulması için de çalışması, çabalaması gerekir. Çalışıp çabalamayan, rızkını arayıp bulamayan açlıktan ölür. Çok çalışanlar da kendi rızklarından başka, miskin miskin oturanların rızklarını da elde eder. Rızkın çalışmakla elde edilebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Gezen Kurt Aç Kalmaz:

ANAFİKİR : Rızkını aramak için gezip duran, aç kalmaz.

İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmamız, bir iş kurmamız ve onu sürdürmemiz gerekir. Kendimize uygun çalışma ortamı, bulunduğumuz yerde bulunmayabilir. Onun bulunduğu ortamı arayıp bulmalıyız. Çalışmazsak, geçimimizi sağlayacak bir iş kurmazsak, yokluklar içinde kıvranırız. Hiçbir şey biz istemeden, onu tide etmek için biz çabalamadan ayağımıza gelmez. Gelse bile rastlantı sonucu gelir ki bu da sürekli olmaz.

Advertisement

Leave A Reply