Ruknettin Süleyman Şah Kimdir? Hayatı ve Dönemi Önemli Olayları

0
Advertisement

Anadolu Selçuklu Sultanı Ruknettin Süleyman Şah Kimdir ve ne yapmıştır? Ruknettin Süleyman Şah hayatı ve dönemi önemli olayları.

Ruknettin Süleyman Şah

Mezarı, Konya’daki Alâeddin Camii’indedir. Kaynak: commons.wikimedia.org

Ruknettin Süleyman Şah

Ruknettin Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu sultanı (?-? 1204). II. Kılıç Arslan’ın oğludur.

Babası sağlığında ülkeyi 12 oğlu arasında pay ettiği zaman, Tokat ve çevresi Süleyman Şah’a verildi. 1192’de babasının ölümü üzerine, Bizans topraklarına karşı akınlara girişerek Samsun’u ele geçirdi. Keyhüsrev’i Konya’da kuşattı, kenti ele geçirerek, Anadolu Selçuklu sultanı oldu. Ereğli’yi Malatya’yı ele geçirdi. Elbistan, Divriği ve Erzincan’ı da alarak, ülkesinin topraklarını genişletti. 1201’de de Erzurum’u ele geçirdi. Gürcistan üzerine sefere çıkacağı sırada, kardeşi Mesut’un yönetiminde bulunan Ankara’yı kuşattı ve 1204’te kenti teslim aldıysa da birkaç gün sonra öldü.

Sultan II. Rükneddin Süleymanşah Döneminin Genel Özellikleri

Kısa bir periyotu içeren II. Süleymanşah dönemi, babası zamanında paylaştırılan devletin yeniden bütünlenmesi adına yapılan çalışmalarla geçmiştir. Bunun dışında Doğu Anadolu’daki Türk varlığına karşı ciddi bir tehdit unsuru haline gelen Gürcülere karşı ilk mücadeleler bu devirde başlamıştır.

Sultan Rükneddin II. Süleymanşah Döneminin Önemli Olayları

Kardeşi I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in ilk saltanatı sırasında diğer kardeşlerini kendi tarafına çekmeye uğraşan II. Süleymanşah nihayetinde 1196’da harekete geçerek Konya’yı kuşatarak tahtı ele geçirdi.

Daha sonra ticaret yolunun güvenliğini bozan Bizans üzerinde baskı kurarak onları tazminat vermeye ve anlaşma yapmaya mecbur etti. 1199 da yine güney ticaretini engelleyen Ermeniler üzerine başarılı bir sefer yapıldı. 1201 senesinde Malatya’yı kardeşi Kayserşah’ın elinden alan Sultan, Elbistan Meliki olan kardeşini de kendisine tabi kıldı. Gürcülerin, Doğu Anadolu’da etkisini arttırması üzerine 1202’de çıkılan seferde ilk olarak Saltuklu beyliğine son verildi. Ancak sonrasında gerekli tedbirleri almadan yoluna devam eden Türkiye Selçuklu Ordusu, Micingerd Kalesi önünde aniden Gürcü-Kıpçak kuvvetlerinin baskınına uğradı ve mağlup oldu. Maruz kaldığı yenilginin intikamını almak isteyen Sultan derhal yeni bir sefer için hazırlıklara başladı. Fakat bunun öncesinde evvela kendisinden çekindiği Ankara hâkimi olan kardeşi Muhyiddin Mesud’u ele geçirip öldürdü. Mamafih kısa süre sonra kendisi de vefat etti (1204).

Advertisement

Sultan Rükneddin II. Süleyman Şah’ın Kişilik Özellikleri

Sultan, İbn Bibi’de aktarılan hikâyeye göre II. Kılıç Arslan’ın oğulları arasında en yakışıklısı olup Gürcü Kraliçesi Thamara’yı kendisine âşık etmişti. Uzun boyu, dağınık saçları ve etkileyici bakışları vardı. Muhyiddin Mesud’un dışında kardeşlerine karşı genelde iyi davranmıştır. Hatta I. Gıyâseddîn Keyhüsrev sürgüne gittiği sırada onun ve maiyetinin mallarını yağmalayan Ladik Köyü’nde buna katılan herkesi öldürtmüş ve köyü de yaktırmıştır.

Felsefeye meraklı bir hükümdardı. Alim, sanatkâr ve şairleri de himaye etmiştir. Devlet ve ordu işlerinde de her zaman dikkatli ve titiz davranmıştır.


Leave A Reply