Rusya’nın Osmanlı Politikası

0
Advertisement

19. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler.

Rusya’nın Osmanlı Politikası

XVIII. yüzyıl başlarında Rus Çarı I. Petro döneminden itibaren Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde egemenliğini ve etkinliğini artırarak sıcak denizlere ulaşmak istemekteydi. Bu amaçla Rusya, Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmış, Boğazlar’da ayrıcalıklar elde etmeye çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu toprakların stratejik önemi nedeniyle zaman zaman Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan İngiltere ve Fransa ile sorunlar yaşamıştır. 1871’de milli birliğini kuran Almanya’nın Rusya, İngiltere ve Fransa’ya karşı tehdit oluştururken Osmanlı Devleti ile yakınlaşması, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin parçalanması için birlikte hareket ermelerine neden olmuştrur. Rusya, 1774’teki Küçük Kaynarca Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmişti. XIX. yüzyılda Balkanlardaki Ortodoksları ve Doğu Anadolu’daki Ortodoks Ermenileri Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtarak isyanlar çıkmasını amaçlamıştır. Rusya I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmıştır.


Leave A Reply