Rüzgar Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları, Türkiye’de Kullanımı

0
Advertisement

Rüzgar enerjisi üretimi nasıl yapılır? Rüzgar enerjisinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Rüzgar enerjisi hakkında bilgi.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi Avantaj ve Dezavantajları

Dünyada kullanılan en eski enerji kaynaklarından biri de rüzgârdır. Çıta ve bezden yapılan geniş kanatlı yel değirmenleri teknolojiye yenik düşmüş ve bulunduğu yörenin bir kültür dokusu olarak bırakılmıştı. Rüzgâr enerjisi, fosil yakıtlara nazaran elektriğin birimi başına daha pahalıya gelse de, hidroelektriğin ardından en verimli ikinci yenilenebilir enerji kaynağıdır.

Son yıllarda oldukça popüler olan bu kaynak özellikle rüzgarların etkili olduğu bölgelerde kurulan rüzgar pervaneleri kullanılarak elde edilmektedir.

Rüzgâr türbinleri kule şeklinde ve genellikle iki ya da üç kanatlı olup çapı metrelerce olabilir, kirlilik oluşturmaz ve monte etmesi kolaydır. Kıyı ya da açıkta bulunabilir ancak üretim rüzgâra bağlıdır.

Advertisement

Rüzgâr türbinleri kanatları sayesinde rüzgârın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirirler. Üretim türbin kanatlan büyüdükçe ve rüzgâr hızı arttıkça artar.

1970 li yıllarda baş gösteren petrol kriziyle beraber yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilginin artması, önemli bir enerji kaynağı olarak Dünya’da rüzgar enerjisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle rüzgar verimi yüksek bölgelerde kullanılan rüzgar türbinleri sayesinde elektrik üretilmektedir. Yapılan ölçümlere göre dünya üzerinde bir yılda elde edilebilecek rüzgâr enerjisinin iki milyar yüz milyon ton petrole eşdeğer olduğu tahmin edilmektedir.

Rüzgâr türbinleri, manzarayı bozduğu ve gürültü kirliliği çıkarttığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu sebeple yerleşim merkezlerinde kurulmaması gerekir.

Rüzgar enerjisinin avantaj ve dezavantajları aşağıda verilmiştir.

Avantajlar Dezavantajlar
Kararlı, güvenilir, sürekli bir kaynaktır. Türbin için geniş alanlar isteyebilir.
Dışa bağımlı değildir. Görsel ve estetik olarak olumsuzdur. Gürültülüdürler ve kuş ölümlerine neden olur, radyo ve TV alıcılarında parazitlenme yaparlar.
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji birim maliyetleri düşmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde büyük rüzgâr türbinlerinin oluşturduğu çevre sorunları nedeniyle milli park alanlarının sınırları içine ve çok yakınlarına kurulması yasaklanmıştır

 

Türkiye’nin enerji üretiminde en az yararlandığı enerji kaynağı rüzgârdır. Türkiye’de rüzgâr enerjisi kurulu gücü 67 MW tır. 50 bin MW lık rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye’de inşası devam eden 400 MW kapasiteye sahip 10 santral vardır.

Türkiye’de özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok yaralanabileceğimiz alanlardır. Danimarka elektrik enerjisi üretiminin % 19, İspanya % 9 unu rüzgar enerjisinden sağlamaktadır.

Advertisement

Üretilen rüzgar enerjisi; sulama tesisleri, telekomünikasyon santralleri ve şehir şebekelerinde kullanılabilmektedir.


Leave A Reply