Ryukyu Adaları Hakkında Bilgi

0

Japonya’ya bağlı Ryukyu Adaları ile ilgili bilgiler.

Ryukyu Adaları
Ryukyu Adaları, Büyük Okyanus’un batısında, Tayvan (Formoza) ile Kiyuşiyu (Japonya) arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan (945 km) ada-adacıklar zinciri. Yüzölçümü 2.196 km2, merkezi Naha (Okinava Adası).

Advertisement

Doğu Çin Denizi ile Büyük Okyanusu birbirinden ayırır. Güneyde Sakişima, ortada Okinava, kuzeyde Amami dağlık yapıda olmasına karşın, küçük adalar mercan kayalıklarından oluşur. İklim yan tropikaldir. Sık sık meydana gelen tayfunlar (yılda 12-45 arası), yaşamı olumsuz yönde etkiler. Kuzeyde Japon sediri, Japon çamı, güneyde kâfuru, Hint inciri, muz, siyah tavşani, yılan, yabandomuzu, geyik, göze çarpan bitki örtüsü ve doğal hayvanlardır. Tarım (tatlı patates, soya fasulyesi, pirinç, şekerkamışı, ananas), balıkçılık vb temel geçim kaynaklarının yanı sıra, geleneksel elsanatları (sırlama, çömlekçilik) etkinlikleri sürdürülür. Şeker ve ananas konservesi başlıca dışsatım ürünleridir. Okinava Adası’ndaki ABD askeri varlığı da ekonomiye önemli katkı sağlar.

Nüfusun 3/4’lük bölümünü Okinava Adası barındırır. 1950’de ABD yardımıyla kurulan Ryukyu Üniversitesi, Okinava Üniversitesi (1956), Kokusai Üniversitesi (1919), yükseköğretim kurumlarıdır.

Tarihi:
İlkçağlarda bağımsız bir krallık olan Ryukyu Adaları, 1372’de Çin’e bağlandı, yaklaşık 500 yıl Çin’e vergi ödedi. 1609’da Japon korumasına girdi. 1872’de Japon Krallığı’na bağlı bir derebeylik konumu kazandı. 1879’da, feodal dönemin son bulmasıyla doğrudan Japonya’nın bir parçası oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD denetimine giren adalardan Okinava, önemli bir ABD hava ve deniz üssü durumuna geldi. ABD askeri yönetimi, 1951’de yerini ABD sivil yönetimine bıraktı. Aralık 1943’te Amami Adaları, Mayıs 1972’de Okinava ve Sakişima adaları Japonya’ya geri verildi.

Advertisement


Leave A Reply