Saç İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Saç Geçen

0
Advertisement

İçinde saç kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözü ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Saç hakkında atasözleri, deyimler.

Saç İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ

***karının saçlısı, tarlanın taşlısı
kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

***kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.

***saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
acele etme, sonucun ne olduğunu biraz sonra anlarsın.

Advertisement

***tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı
kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

***tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

DEYİMLER

***saç saça baş başa gelmek (dövüşmek)
kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde kapışmak: Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. -H. E. Adıvar.

***saç saça baş başa
kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde.

Advertisement

***saçı başı ağarmak
yaşlanmak.

***saçı başı birbirine karışmak
bakımsız olmak: Matmazelin saçı başı birbirine karışmıştı. -S. F. Abasıyanık.

***saçı bitmedik (yetim)
doğalı çok olmamış (yetim).

***saçı kılmak (atmak)
gelinin başından çiçek, şeker, arpa, para vb. saçmak.

Advertisement

***saçı (saçları) değirmende ağartmamak
deneyimli olmak: Bu saçları değirmende ağartmadık, siz birbirinize âşıksınız sanırım -O. Aysu.

***saçı sakalı akar gibi
üstü başı perişan bir durumda: Hani saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor ya buraya, o işte. -N. Ataç.

***saçı topuklarını dövmek
saçı çok uzun olmak.

***saçı uzun aklı kısa
esk. kadınları aşağılamak için kullanılan bir söz: Ona oğluna olduğu kadar güvenmiyor. Kız çocuğu bu, ne kadar okusa da saçı uzun aklı kısa olur, der. -E. Bener.

Advertisement

***saçına ak (kır) düşmek
saçı ağarmaya başlamak, yaşlanmak: Benim bütün saçlarıma, senin sadece şakaklarına ak düşmüş. -R. H. Karay.

***saçına başına bakmadan
ilerlemiş yaşına yakışmayacak biçimde.

***saçına kar yağmak
saçı aklaşmaya başlamak.

***saçını başını yolmak
çok üzülmek, üzüntüsünden dövünmek: Tanrıça Hebe çaresiz kalmış, saçını başını yoluyordu. -S. F. Abasıyanık.

Advertisement

***saçını süpürge etmek
kadın özveri ile çalışıp hizmet etmek: Ah gençliğim, ah sana saçımı süpürge ettiğim gençliğim de diyecek değilim. -A. Ağaoğlu.

***saçları iki türlü olmak
yaşı ilerlemiş bulunmak.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply