Samandağ Nerededir? Hangi İlimize Bağlıdır?

0

Samandağ nerededir? Samandağ hangi ilimize bağlıdır? Samandağ ilçesi özellikleri, hakkında bilgi. Nereye bağlıdır?

Hatay - Samandağ

Samandağ; Hatay ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Karaçay), 34 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden İskenderun, doğudan Merkez (Antakya) ve Altınözü güneyden Yayladağı ilçeleri, batıdan Akdeniz ile çevrilidir.

Kuzeyde, Amanos Dağları’nın güney uzantıları dışında, ilçe toprakları hemen tümüyle ovalarla kaplıdır. Dağların en yüksek noktaları kuzeyde Koçyağız Tepesi (1.280 m), güneyde Ziyaret Dağı’dır (1.250 m). Bu iki yükselti arasında akan Asi Irmağı, üzerinde aktığı çöküntü alanına taşıdığı alüvyonla geniş ve verimli bir ova oluşturur. Kıyıda başlayan ova, doğuya doğru 100 m yükseltiye ulaşır. Yağışlı mevsimde taşkınlara yol açan ırmağın suları, yazın çok azalır. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 18-19°C, yağış tutarı 1.000 mm’dir. Alçak yamaçlar üzerinde Akdeniz iklimine özgü çalı türleri (maki), yükseklerde kızılçam ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Meşe ve ardıç ağaçları, ormanlarda karışık olarak bulunur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, yulaf, kurufasulye, mercimek, nohut, yerfıstığı, portakal, zeytin yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun, sığır besiciliği, canlı hayvan ve hayvan ürünleri ticareti, kıyılarda balıkçılık yapılır. Küçük atölyeler dışında endüstri etkinliği yoktur.

Ovanın kuzey ucunda, denizden 3 km içeride, deniz düzeyinden 15 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 25 km uzaklıktadır.


Leave A Reply