Sanat ve Kültür İlişkisi Nasıldır?

0

Sanat ve kültür arasındaki ilişki nasıldır? Sanat ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak kısa ve genel açıklamaların yer aldığı yazımız.

KültürSanat; “güzeli yaratan ve anlatan etkinliklerin bütünü, ya da hoşa giden biçimler yaratma çabası” diye tanımlanabilir. Kültür, insan doğa ilişkilerinden doğmuştur. Sanat da doğanın güzelliklerinin insanı etkilemesi ile başlar.Sanat, doğanın güzelliklerinin kültüre yansıması olarak da ifade edilebilir. Güzeli yaratma temeline dayalı sanat etkinlikleri müzik, resim, heykel, edebiyat vb. biçimlerde ortaya çıkabilir.

Advertisement

Toplumların sanat anlayışları da gelişmişlik düzeyleriyle ilgilidir, ilkel toplumların kendine özgü ilkel sanat anlayışlarının yanı sıra, gelişmiş toplumların sanat anlayışları çok çeşitlenmiştir.

Evrensel sanat anlayışının yanı sıra toplumların kendine has sanat anlayışları da vardır. Örneğin, Türk süsleme sanatları, Türk sanat müziği, bu bağlamda sayılabilir. Bizim çok beğendiğimiz bu eserler başka toplumlar için önemli olmayabilir.


Leave A Reply