Sanayi Devriminin Sonuçları ve Etkileri Ne Olmuştur? Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri Nelerdir?

0
Advertisement

Sanayi inkılabı nedir? Sanayi inkılabı neden ve sonuçları nelerdir? Sanayi inkılabının Osmanlı’ya etkileri hakkında bilgi.

Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılabının Sonuçları ve Etkileri

Sanayi Devrimi ya da Sanayi İnkılabı; Avrupa’da insan gücüne dayalı üretim tarzının, makinelerle yapılan üretim anlayışına dönüşmesi, Sanayi İnkılabı yada Endüstri Devrimi olarak adlandırılmıştır, ilk kez 1750 – 1830 yılları arasında İngiltere’de ortaya çıkan ve zamanla diğer Avrupa ülkelerinde etkili olan Sanayi Devriminin en önemli nedenlerinden biri, buharlı makinaların üretimde kullanılmaya başlanmasıdır.

Sanayi inkılabı önceleri tekstil alanında kendisini göstermiş, daha sonra ise demir çelik sanayisinin gelişmesine yol açmıştır. Sanayi inkılabı’nın ilk önce İngiltere’de ortaya çıkmasında İngiltere’nin hammadde ve pazar bakımından çok zengin sömürgelerinin olması etkili olmuştur.

Sanayi devriminde kadın

Sanayi devriminde kadın

Sanayi Devriminin Sonuçları

 • Avrupa’da seri üretim nedeniyle üretim maliyetleri azalmıştır.
 • Makineli üretim nedeniyle insan emeği ucuzlamış ve işsizlik sorunları ortaya çıkmıştır.
 • Seri ve ucuz üretim, küçük atölyelerin ve el tezgahlarının kapanmasına neden olmuştur.
 • Teknolojik gelişmeler tarımda da kendisini göstermiş, teknolojik gelişmeler nedeniyle tarım üretimi artmıştır.
 • Küçük çiftçiler ortadan kalkmış ve büyük çiftlikler kurulmaya başlanmıştır.
 • işçi sınıfının çabalan sonucunda çalışma şartlarında ve yaşam koşullarında önemli gelişmeler görülmüştür.
 • İşçi sınıfının sorunlarının çözülmesi amacıyla sendikalaşma ve parti kurma çalışmaları yaşanmıştır. Bu amaçla kurulan ilk parti Fransa’da kurulan Sosyalist Parti olmuştur.
 • Büyük sanayi şehirlerinin kurulması, köyden kente göçlerin artmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda kentlerde yeni toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır.
 • Ekonomik faaliyetler devletlerin en önemli politikası haline gelmiştir.
 • Ekonomik rekabet, sömürgecilik anlayışının yeniden önem kazanmasına ve sömürgeci devletler arasındaki rekabetin artmasına neden olmuştur.
 • Devletler arası rekabet, silahlanma ve bloklaşmaları da beraberinde getirmiş ve i. Dünya Savaşı’nın başlamasına zemin hazırlanmıştır.
 • Ekonomiyle ilgili liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi görüşler ortaya çıkmıştır.
 • Ticaretin gelişmesi, taşımacılık ve ulaşım ihtiyacını artırmıştır. Bunun sonucunda demiryolları yapılmaya başlamıştır.
 • Sermaye ve eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artmıştır.
 • Özellikle denizciliğin önemi artmış, zırhlı donanmalar yapılmaya başlanmıştır.
 • Sermaye birikiminin önemi artmış ve uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük şirketler kurulmaya başlanmıştır.
 • Bankacılık ve sigortacılık çalışmalarının önemi artmıştır.

Sanayi Devriminin Osmanlı İmparatorluğu’na Etkileri

 • Osmanlı Devleti’nde Avrupa’dan gelen ucuz mallar karşısında fiyat olarak rekabet edemeyen küçük atölyeler kapanmaya başlamıştır. Bu durum işsizlik sorunlarını beraberinde getirmiştir.
 • Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda uyguladığı denge politikasının da etkisiyle sanayileşmiş devletlere ticari ayrıcalıklar vermiştir.
 • Osmanlı ülkesi, ucuz Avrupa mallarının istilasına uğramıştır.
 • Osmanlı Devleti, dışarıya ham madde satan, fakat mamül (işlenmiş) madde alan bir devlet haline gelmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin ekonomik alanda Avrupa’ya bağlılığı artmıştır.
 • Ham madde ve pazar bakımından zengin olan toprakları nedeniyle Osmanlı Devleti’nin jeopolitik önemi artmıştır. Fakat bu durum, Osmanlı topraklarının sömürgeleşme sürecini başlatmıştır.

Advertisement

Leave A Reply