Sanayi Zehirlenmeleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sanayi tipi zehirlenmeler ile ilgili temel bilgiler

Sanayi KirliliğiSanayi Zehirlenmesi:

Bazı kimseler işyerlerinde, meseia bir kimyasai atölyede tehlikeli maddelerle ya da gazlarla karşılaşabilirler. Bu durum örneğin atölyedeki bir başarısızlık sonucu ya da yakıcı bir maddenin dökülmesi sonucu ortaya çıkabilir.

Endüstriyel zehirlerin en yaygınlanndan biri gazlardır. Bunlar genellikle şöyie sınıflandırılırlar. Tahriş ediciler (amonyak ve nitrit dumaniar); kusturucular (karbondioksit); zehirii gazlar (karbon monoksit ve hidrojen siyanür gazı) ve zehirli buhariar (karbon tetra klorid ya da trikloretiien gibi uçucu maddelerden çıkan buharlar).

Kullanılmakta olan o kadar çeşitli zehirli madde vardır ki geniş kapsamlı bir liste vermek güçtür. Tehlike yaratabilecek herhangi bir maddeyi ya da gazı kullanan her fabrika, kaza anında alınması gereken özel önlemleri içeren uyarılar asmak zorundadır. Bu nedenle eğer tehlikeli maddelerden doğan endüstriyel bir kazaya çağrılırsanız o İşyerindeki bir sorumlu ile İlişki kurunuz. Daima kendinize ve kazazedeye zarar vermekten kaçınarak güvenlik kurallarına uyunuz.

Unutmayınız ki gaz ya da zehirli dumanlardan etkilenen her kazazedenin havaya gereksinimi vardır: Çevrede kalan dumanların sizi de etkilemesini önlemek İçin büyük dikkat gösterin. Solunum aygıtı ve cankurtaran halatı ile donatılmadan ve nasıl kullanıldığını uygulayarak öğrenmeden sakın kapalı bir yerde kalmış bir kazazedeyi kurtarmaya kalkışmayın.

Advertisement

Leave A Reply