Şap Türü Tuzlar ve Özellikleri

0

Şap nedir, şap türleri nelerdir? Şap türü tuzlar nelerdir, formülleri, özellikleri ve kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi.

Şap Türü Tuzlar ve Özellikleri

Şaplar biri 1 + ve diğeri 3+ değerlikli iki katyonun çifte sülfatlarının 12 molekül kristal suyu alarak kristallenmiş biçimidir. Şaplarda 1 + değerlikli katyon olarak alkali metal katyonları, amonyum ve talyum (I), 3+ değerlikli katyon olarak da başlıca alüminyum (III) krom (III) ve talyum (III) bulunur.

X=1 + değerlikli metali, Y=3+ değerlikli metali göstermek üzere şapların genel formülleri: \displaystyle XY{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.12{{H}_{2}}O dur. Şaplar kendilerini oluşturan 3+değerlikli metale göre adlandırılırlar. Örneğin, demir şapı, alüminyum şapı, krom şapı gibi.

1. Alüminyum Potasyum Sülfat Şapı

Kimyasal formülü \displaystyle KAl{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.12{{H}_{2}}O dur.

Renksiz, kokusuz, sert, büyük saydam kristaller ya da beyaz kristalize bir tozdur. Oda sıcaklığında kararlıdır.

Genellikle şap sözcüğü ticarette potasyum alüminyum şapını niteler. Potasyum şapı doğada alünit minerali biçiminde bulunur. Bileşenleri olan potasyum sülfat ile alüminyum sülfatın birlikte kristallendirilmesiyle ya da doğal alünitten elde edilir. Kumaş boyacılığında, kumaş baskıcılığında, boyar madde; kâğıt ve tutkal yapımında, mermer ve porselen çimentosu olarak, kabartma tozlarında, su ve şeker arıtılmasında, amonyak sentezinde katalizör olarak, elektrolitik bakır kaplamacılığında, patlayıcılarda ve dericilikte kullanılır.

2. Alüminyum Amonyum Sülfat Şapı

Kimyasal formülü: \displaystyle \left( N{{H}_{4}}Al{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}} \right).12{{H}_{2}}O dur. Renksiz kristallerdir.

İçme suyunun arıtılmasında, kabartma tozu yapımında, kumaşların boyanmasında, ateşe dayanıklı kumaşların hazırlanmasında, mermer ve porselen çimentosu yapımında kullanılır.

Bunların dışında

***Alüminyum sezyum sülfat şapı: \displaystyle CsAl{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.12{{H}_{2}}O

***Alüminyum rubidyum sülfat şapı : \displaystyle RbAl{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.12{{H}_{2}}O

***Alüminyum sodyum sülfat şapı : \displaystyle NaAl{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{2}}.12{{H}_{2}}O gibi bir çok farklı türde şap bileşiği vardır.


Leave A Reply