Sean Kingston, Party All Night Çevirisi

0
Advertisement

Sean Kingston Party All Night Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Sean Kingston Party All Night şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Sean Kingston

Kaynak: commons.wikimedia.org

Sean Kingston – Party All Night Çevirisi

 • We like to sleep all day and party all night!
  Tüm gün uyuyup tüm gece parti yapmayı seviyoruz
  This is how we like to live our life!
  Bu şekilde hayatımızı yaşamayı seviyoruz
  Hands up!
  Eller yukarı
  woah, woah, let’s go!
  Haydi gidelim
 • It’s a revolution, yeah!
  Bu bir devrim
  Ain’t no time for seclusion, yeah!
  İnzivaya çekilmek için zaman yok
  Come on and put a bottle in your hand,
 • Haydi eline bir şişe al
  Until you can’t stand it,
  Ayakta duramayacak hale gelene kadar
  Just rock it, rock it, woah!
  Eğlen, eğlen
  So much confusion, yeah!
  Çok fazla karışıklık var
  Cause everybody’s losin’ it!
 • Çünkü herkes kendini kaybediyor
  It’s feeling like the festival tonight
  Sanki bu gece bir festival varmış gibi
  With the flashing lights, and we rock it, woah
 • Yanıp sönen ışıklar, eğleniyoruz
  And we don’t let our worries inside,
  Ve endişelerimize izin vermiyoruz
  Until it gets bright outside,
  Dışarısı aydınlanana kadar
  We’re breaking all the rules that we know!
  Bildiğimiz tüm kuralları yıkıyoruz
  We outta control!
  Kontrol dışındayız
  We rock and we roll!
  Eğleniyoruz
  And nothing gonna ever stop the party you know!
  Ve bildiğin hiç bir şey partiyi engelleyemez
 • We like to sleep all day and party all night!
  Tüm gün uyuyup tüm gece parti yapmayı seviyoruz
  This is how we like to live our life!
  Bu şekilde hayatımızı yaşamayı seviyoruz
  I’ve got a feeling everything is gonna be all right,
  Herkesin iyi olacağını hissediyorum
  So come on, come on!
  Öyleyse haydi, haydi
  Let’s party tonight!
  Bu gece parti yapalım
 • destination yeah, the feel of liberation,
  Hedef, kurtuluşu hisset
  We’re going like the rebels in the cars,
  Arabalarda asiler gibi gidiyoruz
  And we’re breaking the laws,
  Ve kuralları yıkıyoruz
  And we rock it, rock it woah!
 • Ve eğleniyoruz, eğlenmek
  Know our nation, no! No light until the day comes, no!
  Milliyetimizi biliyor muyuz, hayır. Gün ağarana kadar ışık yok, hayır
  We gonna paint the town red
  Kasabayı kırmızıya boyayacağız
  until god knows when!
  Tanrı bilir ne zamana kadar
 • Cause we rock it!
  Çünkü eğleniyoruz
  And we don’t let our worries inside,
  Ve endişelerimize izin vermiyoruz
  Until it gets bright outside,
  Dışarısı aydınlanana kadar
 • We’re breaking all the rules that we know!
  Bildiğimiz tüm kuralları yıkıyoruz
  We’re out of control!
  Kontrol dışındayız
  We rock it, we roll!
  Eğleniyoruz
  And nothing gonna ever stop the party you know!
  Ve bildiğin hiç bir şey partiyi engelleyemez


Leave A Reply