Sekban ı Cedit Nedir ve Ne Zaman Kuruldu

0
Advertisement

Sekban-ı Cedit ile ilgili bilgiler. Kısa bir zaman aktif olmuş olan Sekban-ı Cedit ordusu ne zaman ve neden kuruldu?

SEKBAN-I CEDİT, 29 Eylül 1808’de Nizam-ı Cedit’in yerine kurulan askeri örgütün ismidir. Kurucusu olan Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı Ayaklanması’nı sona erdirdikten sonra, ayan ve devlet erkanı ile tarihte Senedi İttifak adıyla bilinen belgeyi imzaladıktan sonra, Nizam-ı Cedit’e benzeyen bu askeri örgütü kurdu. Bu orduya Rumeli’den gelen gençlerle birlikte Rumeli ayanı ile gelmiş olan kır sekbanları asker yazıldılar. Bunlar Levent Çiftliği ile Üsküdar’daki kışlalarda eğitim yaptılar ve özel elbiseler giydiler.

Eğitim sistemiyle kılık ve kıyafetlerinde Avrupaî görünüm ağırlık kazandı. Bu örgütle ordu, yeniçerilerin tepkisi göz önünde bulundurularak, sekizinci ocak olarak tanımlandı. Tuğ ve sancak verilmesiyle de bağımsız bir durum kazandırıldıysa da ömrü kısa oldu. Alemdar Mustafa Paşa’nın düzenlenen baskısında ölmesi üzerine, Sekban-ı Cedit Ordusu dağıtıldı.(18 Kasım 1808)


Leave A Reply