Semerkant Tarihi ve Semerkant’taki Tarihi Eserler Nelerdir?

0

Semerkant kentinin tarihçesi, Tarihi hakkında bilgi. Semerkant’ta bulunan tarihi eserler, tarihi yerler.

SEMERKANT, Özbekistan’ın doğusunda kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi.

Tarihi:
İÖ 329’da Büyük İskender tarafından ele geçirildi. İpek Yolu üzerinde bulunduğundan, 7. yüzyılda önem kazandı.8. yüzyılın başında (712) Arap egemenliğine girdi, Abbasi halifelerine bağlı Türk Samaniler tarafından yönetildi (874-999). Bu dönemde İslâm kültürünün odak noktalanndan biri oldu. lO.yüzyılın sonunda Müslümanlığı benimseyen Karahanlılar, Arap egemenliğine son verdiler. 1130’da, Selçuklular tarafından ele geçirildi, kente devletin kurucusu Selçuk Bey’in adı verildi. Kısa bir süre Karahitayların elinde kaldı. 1221’de, Cengiz Han tarafından yakılıp yıkıldı. 14. yüzyılın ikinci yansında, Timur İmparatorluğu’ nun merkezi haline geldi (1370). Timur döneminde refah düzeyinin doruğuna ulaştı. Timur İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, Buhara hanlarınca yönetilmeye başlandı (1500), yönetimin Buhara’ya taşınmasıyla gerileme sürecine girdi. 1700’lerde hemen hemen terk edilmiş bir görünüm kazandı. 1868’de Ruslar tarafından işgal edildi, 1887’de Semerkant yönetim bölgesi oluşturuldu. 1888’de, Trans-Hazar Demiryolu’nun kente ulaşması, daha sonra Taşkent’e bağlanmasıyla yeniden canlılık kazandı. Yüzyılın başmda ortaya çıkan İslâm reform hareketi “Cedidizm”in doğum yeri oldu. Türkistan milliyetçiliğinin önemli odaklarından biri durumuna geldi. Ekim 1917 Devrimi’ni izleyen ayda (28 Kasım) Sovyet yönetimi kuruldu. 1924’te oluşturulan Özbekistan SSC’nin 1930’a kadar başkenti oldu. Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanmasından (1991) sonra bu ülkenin topraklarında kaldı.

Tarihi Eserler:
1926’da yapılan kazılarda 7. yüzyıldan kalma, büyük duvar resimleri olan bir saray kalıntısı ortaya çıkarıldı. Cengiz Han’ın yaktığı kentte, Timur ve ardılları tarafından yaptırılan saraylar, bahçeler, sulama alanları, camilerin yanı sıra Büyük Cami ya da Bibi Hanım Camisi (1399-1404), Timur’un anıt mezarı (Guı Emir, 1404), Timur’un aile mezarlarının bulunduğu Zindan Şah Camisi ndeki süslü kapı 11 kubbeli türbeler, Timur’un torunu Uluğ Bey’in yaptırdığı gözlemevi (1437), Şir Dar (1619), Tillya Kari (1647), medreselerine örnek oluşturan Uluğ Bey Medresesi (1421), tarihsel eserlerin başlıcalarıdır.


Leave A Reply