Sevgi Şairi Yunus Emre’den Sevgi Üzerine Resimli Sözler ve Şiirler

0
Advertisement

Sevgi şairi Yunus Emre’nin sevgi üzerine sözleri ve şiirleri. Sevgi, aşk, hoşgörü hakkında Yunus Emre’nin resimli sözleri, şiirleri.

Sevgi Şairi Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre, Türk edebiyatında kendinden sonra gelenler üzerinde en uzun süren etkiye sahip ender kişilerden biridir. Yaşamı hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu bilgilerimizin büyük bir bölümü de efsanelere dayanmaktadır. Efsaneye göre Sivrihisar’a bağlı Sarıköy (Bugün Yunus Emre köyü adını almıştır.)’de doğmuştur. Çiftçilikle uğraşırken Tapduk Emre’ye bağlanarak tasavvuf yoluna girmiştir.

Tapduk Emre’ye kırk yıl hizmet etmiş, evin ihtiyacı olan odunları taşımıştır. O eve bir tek dahi eğri odun getirmemiştir. Tapduk Emre’nin nedeni sorması üzerine “Dağda eğri odun çok; ama senin kapından odunun bile eğrisi giremez.” demesi ünlüdür.

SÖZLERİ / ŞİİRLERİ

***Ararsan Mevla’yı kalbinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de Hac’da değildir.
Eğer bir müminin kalbini kırarsan,
Hakka eylediğin secde değildir.

***Her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin.
Bunu da öğren; sevdiğin kadar sevilirsin.

Advertisement

***Sabır saadeti ebedi kalır,
Sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus Emre Sözleri

***Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil.
 • ***Yaratılanı hoş gördük,
  Yaratandan ötürü.
 • ***Onları isteyene ver, bana seni gerek seni.
 • ***Aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer.

Yunus Emre Sözleri

 • ***Bir hata işlediğin zaman Allah’tan bağışlama dileyiniz. Çünkü hatalar insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Günah olan hatada ısrar etmektir.
 • ***Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme.
  Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
 • ***Gelin tanışık edelim işin kolayın tutalım,
  Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

***Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz.

Yunus Emre Sözleri

***Benlik davasını bırak
Muhabbetten olma ırak
Sevgi ile dolsun yürek
Hoşgörülü olmaya bak

Advertisement

***Gönül Çalab’ın tahtı
Çalab gönüle baktı

Yunus Emre Sözleri

***Bir tek gönül yıktın ise,
İki dünyan badbahtı”
 • ***Çok söz hamal yüküdür.
 • ***İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur,
  Bir gün ola çıka gele, kafesten kuş uçmuş gibi.

Yunus Emre Sözleri

 • ***Hiç hata yapmayan insan, hiç bir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır.
 • ***Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.
 • ***”İlim ilim bilmektir,
  ilim kendün bilmektir,
  Sen kendini bilmezsen
  ya nice okumaktır”

Yunus Emre Sözleri

***Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın.
Lâkin sakın unutma ki,
Sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.
 • ***Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise,
  Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.
 • ***Doğru yola gittin ise, eğer dediğin tuttun ise,
  Bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil.
 • ***Kim ki Kur’ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.

Yunus Emre Sözleri

***”Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
“Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim”.

Yunus Emre Sözleri

 • ***Dervişlik baştadır, taçda değildir,
  Kızdırmak oddadır, saçta değildir.
 • ***Fukara kalbine her kim dokuna,
  Dokuna sinesi Allah okuna.
 • ***Aşk ile yapılmayan ibadet, rüzgâra benzer.
 • **Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz sen de oyalan.
***Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldık döndük mezara.

Yunus Emre

 • ***Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.
 • ***Kırma dostun kalbini, Onaracak ustası yok.
  Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok.

***”Aşk gelicek cümle eksikler biter”
“İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül bir kara taşa benzer”
Aşkı var gönlü yanar yumsanır muma döner,
Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer.

Yunus Emre Sözleri

 • ***Erenlerin sohbeti, artırır muhabbeti,
  Cahilleri sohbetten, her dem süresim gelir.
 • ***Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü,
  Yaradılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü.
 • ***Nefistir seni yolda koyan,
  Yolda kalır nefse uyan.
 • ***Aşksızlara verme öğüd, öğüdünden alır değil,
  Aşksız adam hayvan olur, hayvan öğüd bilir değil.
 • ***Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
Cümleler doğrudur, sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen.

Yunus Emre Sözleri

Advertisement

Biz gelmedik dava için
Bizim işimiz sevda için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldik.

“Adımız miskindir bizim,
Düşmanımız kindir bizim,
Biz kimseye kin tutmayız,
Kamu alem birdir bize”

Yunus Emre Sözleri

 • Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken,
  Ya hil’ât ü yahut kefen, nârın da hoş nurun da hoş.
 • Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.
 • Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Yunus Emre: İlahi aşk yolunda Türk halk şairi

Yunus Emre, İslam’ın öğretileri doğrultusunda sabır, memnuniyet, hoşgörü, cömertlik, iyilik ve erdem değerlerini benimseme önerileriyle yüzyıllardır insanlığa öncülük eden büyük bir Türk düşünür ve şairdi.

Tam doğum tarihi bilinmeyen düşünür, çeşitli kaynaklara göre Anadolu’da 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yaşadı.

Türk-İslam halk düşüncesinin en önemli babalarından Yunus Emre’nin, 1307-1308’de yazılmış “Risâletü’n-Nushiyye” ve ölümünden sonra sevgilileri tarafından derlenen şiirlerinden oluşan “Divan” adlı iki eseri var. . Büyük tasavvuf düşünürü ve halk şairi, Anadolu’nun manevi mimarlarından biri olarak kabul edilir.

Şiirlerini, her inananın aradığı ilahi sevgiyi tanımladığı halk dilinde yazarak, Türk dilinin tarihsel döngüsünün ilk aşamasını oluşturan “eski Anadolu Türkçesi” lehçesinin oluşumunda rol oynamıştır.

Yunus Emre, her yıl Mayıs başında Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’nda düzenlenen etkinliklerle hatırlanıyor.

Bu yıl, Eskişehir ilinin Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre mahallesinde Yunus Emre’nin türbesinde yapılan anma töreni, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak iptal edildi.

Kamil Sarıtaş – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) İlahiyat Fakültesi İslami Felsefe Bölümü’nde yardımcı doçent ve Yunusemre Araştırma Merkezi başkanı – Anadolu Ajansı’na (AA) Yunus Emre’nin manevi bir doktor olduğunu söyledi.

Yunus Emre’nin Mihalıççık’taki Sarıköy’de (şimdi Yunus Emre mahallesi) doğduğunu hatırlatan Sarıtaş, “Pers tasavvuf eserlerinden tamamen farklı, halkın zevkine hitap eden Türk Tasavvuf edebiyatı yarattı. Bu nedenle Anadolu’da Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu sayılmaktadır. Şiirlerinde, her müminin aradığı ilahi sevgiyi ifade etti. ”

Yunus Emre’nin basit ve gösterişsiz bir hayat yaşadığını vurgulayan Sarıtaş, Sufi şairinin 13. yüzyıldan beri eserleriyle tanışan herkesin kalbinde özel bir yer tutmayı başardığını kaydetti. Kısa, özlü ve etkili sözleriyle Tasavvuf’ta çok etkili olduğunu belirten Sarıtaş, “İslam’ın zaman ve mekânı aşan inanç, sevgi, umut ve adalet mesajlarının taşıyıcısı olmuştur. “Kim ölürse, sevgilisi ölmez” diyen Yunus Emre, ölümünden yüzlerce yıl geçmesine rağmen hayatta kalmaya ve insanları düşüncelerini canlı tutmaya devam ediyor. “

Sarıtaş, Yunus Emre’nin mesnevi formda yazılmış çalışmalarının – bağımsız, içsel kafiyeli hatlara dayanan bir şiir – “Risâletü’n-Nushiyye” başlıklı eserinin dini ve Tasavvufî tavsiyeleri içerdiğini, “Divan” da yaygın olarak okunan şiirlerinden oluştuğunu belirtti. Hayattayken Anadolu.

Advertisement

Yunus Emre’nin ilahilerinin Anadolu’dan Balkanlara uzanan geniş bir bölgede Müslüman-Türk kültürünün devam eden izleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Sarıtaş, “Bu ilahiler Anadolu’da faaliyet gösteren mezheplerin ortak fikri ve sesi haline geldi. Yüzyıllardır Rumeli. ”

Sarıtaş ayrıca Yunus Emre’nin Mevlana Celaladdin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Ahmed Fakih, Geyikli Baba ve Seydi Balum gibi büyük insanlarla aynı dönemde yaşadığını ve akıl hocası Tapduk Emre olduğunu belirtti.

Yunus Emre’nin Anadolu Selçuklu Devletinin dış etkilerle sarsıldığı bir dönemde yaşadığını hatırlatan Sarıtaş, “Anadolu Anadolularının Moğol yağmalanması, iç kavgaları ve çatışmaları, güçsüzlüğü, siyasi otorite, kıtlık ve kuraklık. Küçük ve büyük Türk beyliklerinin, özellikle Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde filizlendiği bir dönemdi. Yunus Emre böyle bir ortamda ahirette İslam tarafından şart koşulan sevgi, güven, ahlak, adalet ve inançla Anadolu halkına umut ışığı yaktı ve Türk halkının kalbinde özel bir yer edinmeyi başardı. ”

Sarıtaş, Yunus Emre’nin Ahmed Yesevi ve Orta Asya’daki dervişlerinin bilgeliğiyle başlayan dönemi koruduğunu ve klasik Tasavvuf terminolojisini Türkçeye çevirdiğini söyledi.

Yunus Emre’nin haleflerinin Türk edebiyatı, derviş şiirleri, Bektaşi şiirleri ve aşk edebiyatı alanındaki çalışmalarına benzersiz bir tarzda önemli bir katkıda bulunduğunu belirterek Yunus Emre’nin kalpleri sevgi, bilgelik ve hizmetle doldurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Türk edebiyatının en büyük düşünürlerinden biri olduğunun altını çizen Sarıtaş, “Yunus Emre Anadolu’da da bir anlamda halk doktoru gibi dolaştı, halkın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı ve toplumun psikolojik hafızasını restore etti.

Yunus Emre’nin bir anlamda ‘onarıcı zihinsel sağlık’ hizmeti veren şiirleri sadece zamanının insanları için değil, aynı zamanda bugünün insanları için de geçerlidir. Şiirlerini her okuduğumuzda, onun dini ve ahlaki değerlerden bahsettiğini ve insanların Tanrı’yı ​​akılda tutarak daima mutlu ve güvenli olacağını vurguladığını görüyoruz. Yunus Emre bize hakikat yolunda gerçek mutluluğun anahtarını sunuyor. Dün onlara ihtiyaç duyduğumuz için Yunus Emre’nin diline ve kalbine ihtiyacımız var. Yunus Emre’nin her türlü şiddeti önleme düşüncesine ve inancına ihtiyacımız var. Bu nedenle Yunus Emre’yi sadece okul, sokak ve enstitüler adına değil, hayatımızın her anında hayatta tutmalıyız. ”


Leave A Reply