Sevr ile Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması, Arasındaki Farklar

0
Advertisement

Sevr ile Lozan antlaşmalarının benzer ve farklı noktaları nelerdir? Sevr ile Lozan Antlaşmalarının Karşılaştırılması, madde madde farkları

Sevr ve Lozan Antlaşmasına Göre Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarının Karşılaştırması

Sevr ve Lozan Antlaşmasına Göre Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarının Karşılaştırması

Sevr Antlaşması

Boğazlar:

Aralarında Türk temsilci olmayan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, tüm devletlerin gemilerine açık olacak, ayrı bir bayrağı ve bütçesi olup geçişler paralı yapılacaktır.

Sınırlar:

Doğu Anadolu’dan başlayıp Karadeniz’e kadar ulaşacak bir ABD mandasında bir Ermeni Devleti kurulacak. Yunanistan; Doğu Trakya, Ege Adaları ve İzmir çevresi İtalya; Antalya, Konya dahil olmak üzere İç Batı Anadolu, Göller Yöresi, Rodos, On İki Ada, Muğla çevresi

 • Fransa; Lübnan, Suriye, Hatay, Çukurova’dan başlayıp Mersin, Sivas, Mardin üçgeni arasındaki bölge
 • İngiltere; Harran Ovası, güneyindeki Arap toprakları (Irak, Filistin, Ürdün, Arabistan)
 • Osmanlı; İstanbul başkent olmak üzere (uluslararası bir şehir) Tokat, Bolu, Kastamonu’ya hakim olacaktır.
Kapitülasyonlar:

Her türlü azınlık hakları genişletilerek devam edecektir. Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi Antlaşma Devletleri’nin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlığını değiştirdiğinde ise her türlü kapitülasyondan yararlanabilecek

 • * Osmanlı’ya vergi vermeyecek
 • * Askerlik yapmayacak
 • * Tekrar Osmanlı vatandaşlığına geçmeyecek
Ekonomi:

Osmanlı Devleti’nin gelirlerine el koyulacak, galip devletler istedikleri yerde ekonomik nüfus bölgeleri kurabileceklerdi.

Lozan Antlaşması

Boğazlar:
 • Yönetimi Milletler Cemiyetinin garantisinde, Türkiye’nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakıldı.
Sınırlar:
 • Rus sınırı, Moskova ve Kars antlaşmalarıyla belirlenen şekliyle kabul edildi.
İran:
 • 1639’daki Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre sınırları belirlenmiştir.
Suriye:
 • Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile çizildi. (Hatay yurt dışında kaldı.)
Bulgaristan:
 • Nöyyi Antlaşması’na göre sınırları çizildi.
Yunanistan:
 • Meriç nehri sınır olmak üzere Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye; Rodos, On İki Ada, Meis İtalya’ya; diğer bütün adalar (Türkiye’ye yakın olanlar silahsız olmak şartıyla) Yunanistan’a bırakıldı.
Kapitülasyonlar:
 • Kaldırıldı. Türkiye’de iş yapacak yabancı şirketlerin, Türk yasalarına uyması kabul edildi.
Azınlık:
 • Her türlü azınlık Türk vatandaşı kabul edildi. Böylece hakları Türkiye Devleti’nin konumları ile güvence altına alındı ve herhangi bir devletin koruyuculuğu kabul edilmedi.
Dış Borçlar:
 • Türkiye’nin payına düşen Osmanlı borçlarını kâğıt para üzerinden ödemesi kabul edildi.
Yabancı Okullar:
 • Türkiye’deki bütün yabancı okullar Türk Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı ve onun düzenleyeceği esaslara göre eğitim yasamaları kabul edildi.
Fener Rum Patriği:
 • İstanbul’dan çıkarılamadı. Fakat ekümen (evrensel) olma özelliğini kaybetti.
Nüfus Mübadelesi:
 • Batı Trakya’daki Türkler Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Rumlar hariç geri kalan Türkler ve Rumlar yer değiştirdi.
Savaş Tazminatı:
 • Türkiye Yunanistan’dan Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak aldı.

Advertisement

Leave A Reply