Şeytan İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları Nelerdir?

0
Advertisement

İçinde şeytan kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Şeytan hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Şeytan İle İlgili Atasözleri Deyimler

Şeytan İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ

*** acele işe şeytan karışır
düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.

*** insan insanın şeytanıdır
uygunsuz arkadaş, insanı doğru yoldan saptırır, kötülüğe sürükler.

*** ne şeytanı gör ne salavat getir
gücün yetmediği işe kalkışılmamalı, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmamalıdır.

Advertisement

*** şeytanın dostluğu darağacına kadardır
kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.

*** şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar
kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.

*** şeytanla ortak buğday eken samanını alır
ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.

DEYİMLER

*** aksi şeytan
işler yolunda gitmediği zaman “ne kadar ilgisiz, münasebetsiz” anlamında kullanılan bir söz.

Advertisement

*** (birinde) şeytan tüyü olmak
kendini herkese kolaylıkla sevdirme özelliği bulunmak: “Bende şeytan tüyü vardır.” -H. R. Gürpınar.

*** (birinden) şeytan elini çekmiş
uygunsuz bir iş yapacak veya kötülük düşünecek durumu olmayan çok yaşlı kimseler için kullanılan bir söz.

*** cin olmadan şeytan (adam) çarpmak
gücünün üstündeki işleri başarmaya kalkışmak.

*** şeytan aldatmak
1) bazı davranışlarda iradeli, güçlü davranamamak, nefsine uymak; 2) uyku hâlindeyken meni boşalmak, düş azmak: “O gecenin sabahı şeytanın aldattığı vücudunu soğuk suda temizlerdi.” -S. F. Abasıyanık.

Advertisement

*** şeytan azapta gerek
“sevilmeyen bir kimse zorluk içinde kaldığında bunu hak etmiştir” anlamında kullanılan bir söz.

*** şeytan diyor ki
yapılmaması gereken bir davranışı yapma isteği duyulduğunda söylenen bir söz: “Gül tenli, kor dudaklı, kömür sürmeli / şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli” -Y. K. Beyatlı.

*** şeytan dürtmek
durup dururken uygunsuz, kötü bir davranışta bulunmak: “Ama çocukluk işte, şeytan dürttü, ya herrü ya merrü diyerek birden yukarı baktım.” -H. Taner.

*** şeytan geçmiş gibi
birkaç kişinin konuştuğu sırada kısa bir süre sessizlik olması durumunda kullanılan bir söz.

Advertisement

*** şeytan geçti
şeytan geçmiş gibi.

*** şeytan gibi
çok zeki ve kurnaz.

*** şeytan görsün yüzünü
sevilmeyen, görmek bile istenilmeyen kimse için söylenen bir söz.

*** şeytan kandırmak
düş azmak, şeytan aldatmak.

*** şeytan kulağına kurşun
hlk. aksama ihtimali bulunan durum veya işler düzenli gittiğinde “nazar değmesin” anlamında söylenen bir söz: şeytan kulağına kurşun, hiçbirimiz hasta olmadık.

Advertisement

*** şeytana külahı (pabucu) ters giydirmek
çok kurnaz olmak: “Fakat aynı zamanda, şeytana külahı ters giydirecek kadar açıkgöz ve kurnazdı.” -R. N. Güntekin.

*** şeytana parmak ısırtmak
çok kötü ve çirkin bir şey yapmak.

*** şeytana uymak
kötü bir şey yapma isteğine kapılmak.

*** şeytanın arka bacağı (kıç bacağı veya art ayağı)
çok akıllı ve yaramaz (çocuk).

Advertisement

*** şeytanın bacağını (ayağını) kırmak
1) herhangi bir sebeple yapılmayan bir işe başlamak veya gidilmeyen bir yere gitmek; 2) uğursuzluğu, şanssızlığı, aksiliği yenmek.

*** kör şeytandan bulmak
kaderi kötü olmak.

*** şeytanın gör dediği
başkalarının göremediği, farkına varamadığı incelikler veya gerçekler.

*** şeytanın işi yok
“ne hikmetse, aksilik bu ya” anlamında kullanılan bir söz.

Advertisement

*** şeytanın yattığı yeri bilmek
bilinmesi ve hatırlanması güç şeyleri bilmek, çok kurnaz ve açıkgöz olmak.

*** yüzünü şeytan görsün
sevilmeyen bir kimseye karşı duyulan nefreti belirtmek için kullanılan bir söz.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply