Şeytan, Melek İbrahim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Şeytan / Melek İbrahim Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Şeytan / Melek İbrahim Paşa hayatı, biyografisi, Osmanlı Devletindeki çalışmaları hakkında bilgi.

Şeytan / Melek İbrahim Paşa

Şeytan / Melek İbrahim Paşa; (d. 1597?, Divriği -ö. 2 Aralık 1685, Belgrad), Budin savunmasıyla ünlü Osmanlı devlet adamıdır.

Maliye kaleminden yetişti. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra başbaki kulluğuna, 1656’da da başdefterdarlığa getirildi. 1661’de vezir rütbesiyle Mısır beylerbeyliğine atandı. 1663’te IV. Murad’ın kızı Rukiye Sultan’la evlendi. Bir süre Diyarbakır ve Şam beylerbeyliklerinde bulundu, 1672’de Kandiye muhafızı oldu. 1675’te yeniden Şam beylerbeyliğine atandı. 1676’da Lehistan cephesi komutanlığına getirildi. Kırım hanı I. Selim Giray ile birlikte kazandığı İzvanca Savaşı sonunda barış isteyen Lehlerle antlaşma yaptı ve üç yıldır süren Osmanlı-Lehistan Savaşı’nı sona erdirdi. 1677’de gene I. Selim Giray ile birlikte, Ruslardan Çehrin Kalesi’ni almakla görevlendirildi, başarılı olamayınca görevden alındı. Daha sonra sırasıyla Kandiye, Mora, Erzurum ve Diyarbakır beylerbeyliklerinde bulundu. 1683’te Budin muhafızlığına atandı. Bu görevi sırasında Budin’i Avusturyalılara karşı üç buçuk ayı aşkın bir süre boyunca savundu ve Avusturya ordusunu geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu başarısı üzerine Macaristan’daki Osmanlı ordusunun komutanlığına getirildi. Ayrıca Halep beylerbeyliği de kendisine verildi. Zekâsı ve çalışkanlığından ötürü o güne değin “Şeytan” lakabıyla anılırken, IV. Mehmed ona “Melek” lakabını verdi.

1685’te Avusturya ordusunun kuşattığı Uyvar’ı almaya hazırlanan İbrahim Paşa, divanca alınan karara uyarak Estergon’u (Esztergom) kuşattı. Ama yenilgiye uğradı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada Uyvar da Avusturyalıların eline geçti. İbrahim Paşa, Avusturya ordusunun sürekli ilerlemesi karşısında barış istedi. Bu davranışı, Sadrazam Kara İbrahim Paşa’nın etkisiyle ihanet olarak değerlendirildi ve İbrahim Paşa Belgrad’da öldürüldü.

Advertisement

Leave A Reply