Siddhartha Kitap Özeti Konusu Karakterler Analizi, Hermann Hesse

0
Advertisement

Hermann Hesse’nin Dünyaca ünlü Siddhartha isimli kitabının konusu, özeti, kitaptaki karakterler ve kitap hakkında bir inceleme.

Siddhartha

Siddhartha

Hermann Hesse’nin Buda yani Siddhartha Gautama’nın yaşamını anlattığı ünlü kitabı en iyi ve en açık bir şekilde Budist felsefeyi anlatan kitaptır. İnsani ilişkilerin doğu yaşamında nasıl varolduğu ve nasıl geliştiği biraz da biyografik temalar ve örneklerle anlatılır.

Kitabın Özeti

Kitap Siddharta ismindeki genç bir Brahman’ı ve arkadaşı Govinda’yı anlatmaktadır. Siddhartha, tıpkı Buda gibi bir prenstir. Gerçek bilgiye ulaşmak için babasının uzun süreli direnişi ve sonunda kararlılığı karşısında kabullenişi ile sarayını, gençliğini ve ailesini geride bırakarak ormanlara çekilir. Gezgin bir dilenci olarak yaşamını sürdürdüğü ilk dönemde Buda ile karşılaşır ve uzun uzun konuşurlar. Buda ona, Budizm’in içrek yapısını ve felsefi derinliğini anlatır.

Uzun meditasyon denemelerinden sonra aradığını tam olarak bulamamanın verdiği düşüncelerle hedefini değiştirerek bir kente yerleşir ve ticaretle uğraşmaya başlar. İleri yaşlarında içindeki boşluğun baskısıyla bu kez eşini, varlığını henüz bilmediği çocuğunu ve tüm varlığını geride bırakarak yeniden ormanlara ve yalnızlığa geri döner…

Siddharta daha sonra bir ırmağın kıyısında kayıkçılık yapan ve insanları ufak bir para karşılığında karşıdan karşıya geçiren yoksul bir kayıkçı olan Vasudeva’nın yanma yerleşir. Vasudeva, Siddharta’ya gerçek bilgiye ve aydınlanmaya ulaşabilmesi için kılavuzluk edecektir. Romanın sonunda Siddharta ırmakta gerçek bilgiyi bulur ve aydınlanır. Romanda açıklanmaz ama Vasudeva, Sanskritçe’de “ırmak tanrısı” anlamındadır.

Advertisement

Daha derine inersek, Siddharta’nın bütünlüğü araması onun Brahmanlıktan vazgeçip bir samana yani bir gezgin çileci ve dilenci olmasını gerektirmektedir. Ancak Siddharta samanayken bir süre sonra hayatın onu hedefine götürmeyeceğini hissedecektir. Govinda ile beraber Buda’nın yanına gitmiştir. Ancak Siddharta Buda’nın öğretisini kabullenemez. Siddharta Gotama’nın aydınlığa erişmeyi arzu ettiğinin farkına varır ve Gotama’nın öğretisinin doğruluğundan kuşku etmez ama Siddharta bu öğretinin sadece Gotama için geçerli olduğuna inanmaktadır. İnsan sadece bir öğreti sonucunda Buda olamaz, öğretilerin yanısıra amaca kendi deneyimleriyle erişmek zorundadır. İşte bu nedenle Siddharta, arkadaşı Govinda, Gotama’nın yanında kalırken kendi deneyimlerini edinme bilinciyle yeniden yola koyulur…

Gördüğü bir rüya onu kendine getirir

Siddharta kendi çevresinin ve önceleri samana olarak gözlemlemeyi öğrendiği doğanın güzelliğini yoğun bir şekilde yaşar. Kayıkçının ona kehanetini sunduğu bir ırmaktan karşıya geçer (kehanete göre Siddharta bu ırmağa geri dönecektir) ve büyük bir şehre ulaşır. Metresi olan Kamala ona aşk sanatının öğretmeni olmayı teklif eder. Siddharta Kamala’nın isteklerini yerine getirebilmek için tüccar olur. İlk başlarda başarı için gösterilen çabayı görür ve dünyevi şeylere bağlanıp kalmış insanlara taktığı isim olan “çocuk insanların” ilginç bir özelliği olarak paraya bağlılığı yaşar ve tanır. Ancak davranışları sonradan kibre dönüşür ve kendisi de gittikçe aynen çocuk insanlar gibi olur. Gördüğü bir rüya onu kendine getirir ve ona tekrar aydınlığa erişme arayışını hatırlatır…

Siddharta bunun üzerine Kamala’yı terk eder ve onun kendisinden hamile olduğunun farkında değildir. Daha önce tattığı yaşamın ve ölümün ayrıca tüm varlıkların döngüsü olan Samsara duygusundan daha derin bir duygu içinde uzun bir zaman önce üzerinden geçtiği ırmağa tekrar geri döner. Asıl amacı olan Nirvana’ya erişmekten ne kadar uzakta olduğunun farkına vardığında ırmakta boğulmanın eşiğinde durmaktadır. Aslında intiharından sonra Samsara’ya daha sıkı bir şekilde bağlanacak ve yemden doğacaktır. Yeniden kendine gelmesi üzerine mutlu bir şekilde tekrardan inzivaya çekilmeye başlar ve uyuyakalır. Uyandığında yanında onun Siddharta olduğundan haberi olmayan eski arkadaşı Govinda’yı bulur. Siddharta inzivaya dalar ve bir zamanlar Gotama’nın yanından ayrıldıktan sonra nasıl bir haldeyse, şimdi de onu tekrardan gelişiminin tam başında durduğunu ve yeni bir hayatın başında olduğunu hisseder.

Öğretilen bilginin hiçliği hakkındaki bilgisi ve kısmen deneyimin önemi ona önceye göre daha açık bir şekilde malum olmuştur…

Siddharta yeni yolunu arayışında ırmağa kadar gelir

Siddharta yeni yolunu arayışında ırmağa kadar gelir ve orada tekrar kayıkçı Vasudeva ile karşılaşır, Vaseduva ona yanında yardımcı olarak kalmasını teklif eder. Aydınlığa erişmiş Vasudeva Siddharta’ya ırmağın sesini dinlemeyi ve o sesten bir şeyler öğrenmesini öğretir. Siddharta metresi Kamala ile tekrar karşılaşır, babası ile aynı ada sahip oğlunu yani küçük Siddharta’yı, yanında götürmektedir fakat ırmağın kenarında bir yılan tarafından sokulduktan sonra ölür. Siddhartha şimdiye kadar şehrin lüks hayatına alışmış olan oğlunu yanma alır, ona yetingenliği ve huzuru öğretmek ister. Siddharta burada farkında olmadan Gotama’nm yaptığı hatayı yapar: Küçük Siddharta’ya gerçek bilgiyi öğreteceğine ve kendisinin şu ana kadar yaşadıklarını ona aktaracak durumda olduğuna inanır. Küçük Siddharta babasının söylediklerine aklı yatmayınca nehri geçerek oradan kaçar.

Siddharta oğlunu, Vasudeva’nın gitmemesine ilişkin öğüt vermesine aldırmadan takip eder fakat şehre varmadan bu arayışının anlamsızlığının farkına varır. Kamala ile ilk karşılaştığı yerde oğlunun peşinden gitmekten vazgeçer ve Nirvana’ya giden yolunu takip etmek için geri döner. Bu olgunluk ona, durmadan dönüşse de sürekli aynı kalan ırmağı dinlemeyi ve onu gözlemlemeyi öğretir. Siddhartha kendi yaşamının karmaşasında kendisini çocuk, genç ve ihtiyar olarak tanımlar. Siddharta ve Vasudeva aydınlığa eriştikten sonra Vasudeva ormana gider. Siddharta kayıkçı olarak işini devam ettirir…

Advertisement
Bu benlik, bu öz, nerededir?

İnsanın Benlik’inden, özünden, herkesin içinde taşıdığı ölümsüzlükten başka nerede olabilir Atman? Bu benlik, bu öz, nerededir? Et ya da kemik, düşünce ya da bilinç olamazdı. Oysa en bilge kişiler böyle sanıyorlar. Nerededir öyleyse? Kendine, Atman’a yaklaşmak için denenmeye değer başka bir yol var mı? Kimse bu yolu göstermiyor, kimse bilmiyor. Atman yok muydu içimizde? Kaynağı kendi yüreğimizde bulamıyor muyuz? İnsan kaynağı kendi içinde bulabilmeliydi, kendisi ona sahip olmalıydı. Bunun dışında herşey bir arayıştı, bir sapma, bir yanlış. Bunlardı işte Siddhartha’nın düşündükleri, susuzluğu, acısı buydu onun. Siddhartha’nın tek bir amacı vardı artık, boşalmak, susuzluktan, tutkulardan, düşlerden, zevkten ve üzüntülerden arınmak. Benliğini öldürmek, ben olmaktan çıkmak, arınmış bir yüreğin dinginliğini tatmak, salt düşünceye ermek, onun amacı buydu. Benlik bir kez bütünüyle ele geçirilip öldürüldü mü, tüm tutkular, tüm arzular susacak ve işte o zaman en son şey, Varlık’m artık Ben olmayan iç özü yani o büyük sır uyanacaktı…

Kitabın son bölümünde aydınlığa erişen gençlik arkadaşları Siddharta ve Govinda’nın tekrardan buluşması anlatılır. Govinda, olgunluğunu tamamlamıştır ve hâlâ aramaktadır. Kitabın başından beri farklı kısımlarda göze görünen bu zıtlık kitabın son kısmında ortadan kalkmaktadır. Hesse, başlarda Siddharta’nın sözlerini ne anlayabilen ne de o sözlerine inanabilen arkadaşı için Siddharta’nın nesnelerin gerçek doğasına bir anlığına da olsa bir bakış sunduğunu yansıtmaktadır.

Siddharta kısaca böyle ama özde yatan Budizm düşüncesi ya da Budizm’in öngördüğü yaşamsal uygulamalar neredeyse sonsuz gibi.

Hermann Karl Hesse

Yazar Hakkında

Takma adı Emil Sinclair olan yazar Hermann Karl Hesse 1877’de doğdu, 1962’de öldü. Yarı Alman yarı İsviçreli şair, yazar ve ressam olarak tanınır. Hesse 20. Yüzyılın en önemli yazar ve düşünürlerinden biridir. İlk şiirini yirmi beş yaşında yazmıştı. 1904’te serbest yazarlığa başladı, romanları, öyküleri, denemeleri, şiirleri, politik makaleleri ve kültür alanındaki eleştirel yazılarıyla dünyada 100 milyonu aşan okura ulaştı. Kendini kanıtlama, kendi olma, yazarın kendini yansıtması, bireyin kendini aşması gibi temaları içeren Bozkırkurdu, Siddhar-ta, Peter Camenzind, Demian, Narziss ve Goldmund, Çarklar Arasında ve Boncuk Oyunu romanları yazarın en tanınan edebi eserleridir. Hermann Hesse, 1946 Nobel Edebiyat Ödülü’nün yanısıra, 1954’de de bilim ve sanat alanında verilen “Pour le Merite” ödülünü de aldı. Siddhartha ilk defa 1922 yılında, Berlin’de S. Fischer Verlag adlı yayınevi tarafından yayınlandı.


Leave A Reply