Sigaranın Zararları Nelerdir? Madde Madde Sigara Bize Ne Yapıyor?

0
Advertisement

Sigaranın zararları nelerdir? Sigaranın kötülükleri ile ilgili olarak geniş açıklamaların maddeler halinde bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Sigara, dostlar arasında en candan ikram edilen bir nesnedir. Hele yanında bir fincan da kahve olursa, değmeyin keyfine… Acaba gerçekten öyle midir?

sigara

Kaynak: pixabay.com

Sigara gibi; eş, dost, arkadaş ikramları ile içilmeye başlanan ve kimine göre, gam giderici ve kimine göre de bir eğlence olan içki içmeye de, genellikle, özenti neticesi; alışılmakta ve önceleri, az miktarla hoş hisler duyan insanoğlu, sonraları aynı hisleri duymak için miktarı artırmakta ve böylece, tiryakilik başlamaktadır.

Alışkanları tarafından, bin bir meziyet ve hasletleriyle öğülen sigara ve çeşitli içkiler için acaba bilim adamlarının tespitleri nelerdir? Sigaranın zararları nelerdir?

İlk içenini olduğu gibi, alışıp birden bırakanın da aynı şekilde çarpan ve bu nedenle, kolay kolay bırakılamayan sigaranın zararlarını kötülüklerini özetleyelim:

1 — Sigara, iştihayı keser.

Bazı kimseler buna inanmak istemez. Günde 1-2 paket sigara içtikleri halde iştahlarının kapanmadığını söyleyenler vardır. Aslında sigaranın iştihayı kestiği bir gerçektir.

Advertisement
2 — Sindirimi güçleştirir.

Sigara içenlerde birçok hazım bozuklukları olur. Mide yanmaları, kaynamalar, tiryakilerin başlıca şikâyet konusudur. Sigaranın ülsere zemin hazırladığı da iddia edilmektedir.

3 — Uykuları kaçırır.

Sigara, uyku muvazenesini bozar. Çoğu tiryakilerin uykuları sık sık kaçar. Kalkıp bir sigara yakarlar. Bir sigara, bir sigara daha… böylece uykuları büsbütün kaçmıştır, artık.

4 — Enfarktüse zemin hazırlar.

Sigaradaki nikotinin kalbi besleyen damarları büzüp sıkıştırdığı tecrübelerle anlaşılmıştır. Kalb anjininin ve enfarktüsün, daha çok sigara içenlerde olduğu görülmektedir.

5 — Bronşit yapar.

Sigaranın sebep olduğu bronşit, tiryakilerin başlıca derdidir. Sigara içenler öksürük, nefes tıkanıklığı gibi arazlardan hayatları boyunca kurtulamazlar.

6 — Sigara, yorgunluğu önleyen C vitaminini tahrip eder.

Nikotinin C vitaminini tahrip etme hassası vardır. Günlük gıdalarla alınan C vitamini sigara içenlerde süratle bozulup, harap olmaktadır. Bu yüzden tiryakiler pek çabuk yorgunluk hissederler.

7 — Boğaz kanserine sebep olur.

İlim adamları gırtlak kanserinden sigarayı sorumlu tutmaktadır. Gırtlak kanserinin en ziyade sigara içenlerde meydana geldiği istatistiklerle ispat edilmiştir.

Advertisement
8 — Dişleri sarartır.

Eğer sigara tiryakisi iseniz, ara-sıra elinize bir ayna alıp bakın. Tütünün her geçen gün dişlerinizi biraz daha sararttığını göreceksiniz.

9 — Ciltte kırışıklıklar yapar.

Sigara sizi yaşınızdan fazla gösterir. Yüzünüzdeki kırışıklıkların çoğu sigara yüzündendir.

10 — Sigara, keyif kaçırır.

Tiryakilerin «Yak bir sigara, efkârın dağılsın» dediğine kulak asmayın. Aslında sigara keyif kaçırır. İnsanın moralini bozar.

11 — İnce zarları tahriş eder.

Sigara, ağız ve burun içini kaplayan mukozoları tahriş eder. Ağız ve dil yanmaları, tahriş öksürüklerinin sebebi olur.

12 — Hafızayı zayıflatır.

Sigara hafızayı bozar. Unutkanlıklar doğurur. Ekseri tiryakilerin derdi de budur zaten.

13 — Görme bozukluğu yapar.

Gerek nikotinin göz damarlarına yaptığı tesir, gerekse sigaranın gözün camsı cisimlerine olan zararları görme fonksiyonunu bozmaktadır.

14 — Sinirleri tahrik eder.

Sigara içenlere bakın hemen hepsi sinirli, çabuk kızan öfkeli insanlardır.

15 — Cinsî fonksiyonu azaltır.

Sigaranın cinsî kudreti azalttığı önemli bir gerçektir.

16 — Alâkayı dağıtır.

Sigaranın dikkati toplamak kabiliyetini artırdığını sananlar yanılmaktadır. Herkes öyle sanır. Bu inanış tiryakinin kendi kendine yaptığı telkinden başka bir şey değildir.

17 — İradeyi zayıflatır.

Evet. Bu da bir gerçektir. Nikotin kadar iradeyi törpüleyen bir zehir tasavvur edilemez.

18 — Cevvaliyeti azaltır.

Sigara kaslara gevşeklik verir. Dinamizmi, çevikliği ortadan kaldırır.

Advertisement
19 — Kemiklerin kireçlenmesini güçleştirir.

Büyüme çağındaki çocuklar için bu husus çok önemlidir.

20 — Sigara akciğer kanserinin bir numaralı sorumlusudur.

Akciğer kanserine tutulmuş 10 bin hasta üzerinde yapılan istatistikler göstermiştir ki, hiç sigara içmeyenlerin kansere tutulma oranı % 1,4 dür. Ayrıca; kansere yakalananların % 5 ini günde beş sigara içenler, % 13,5 unu günde 15 sigara içenler, % 16,7 sini günde 25 sigara içenler, % 29,5 unu günde 50 sigara içenler, % 33,9 unu ise günde 50 den fazla sigara içenler teşkil etmektedir.

sigara

Kaynak: pixabay.com

Sigaranın Zararları Nelerdir?

“İçkiye methiye yazanlar görülmüştür ama sigarayı öven henüz çıkmamıştır. Sigara içme alışkanlığı genellikle küçük yaşlarda ve okul sıralarında başlamaktadır. Okul çağındaki gençler kendilerini serbest buldukları yerlerde sigarayı tüttürmekte, sigara içmeyi bir marifet saymakta, böylece kendilerinin büyük bir adam olduklarını zannetmektedirler. Büyüdüklerini sanki sigara içmekle ispat etmek istemektedirler. Bunun çok yanlış olduğunu ilerde anlarlar. Ne yazık ki bu alışkanlıktan kendilerini kurtaramazlar …

Bu itibarla gerek ana baba, gerekse öğretmenler, çocukları çok sıkı bir kontrol altına almalı; onları sigara alışkanlığından korumalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin gözü önünde sigara içmemeli; okul doktorları sigaranın zararları hakkında konferanslar vermeli; öğretmenler de fırsat buldukça bu konuyu işlemeli; anne babalar çocuklarını takip etmeli. Sigara içmelerine müsaade etmemelidirler.

Son zamanlarda dünya tababeti sigaranın çok zararlı olduğu noktasında birleşmişlerdir. Milletlerarası araştırma kurumları tarafından yapılan tahliller neticesinde sigara dumanında şu zehirler tesbit edilmiştir:

1- Diridin, 2- Benzopirin, 3- Aldahit formik, 4- Asit siyaritrik, 5- Amenyak, 6- Aseton, 7- Asit karbonik, 8- Karbondioksit, 9- Asit glütonik, 10- Nikotin

Bu maddeler kanser, ülser, enfarktüs ve daha birçok önemli hastalıklara sebep olmaktadır. Ayrıca beyin hücrelerinde tahribat yaparak unutkanlık meydana getirmekte, zekayı körletmektedir.

Bu ciddi hastalıklar sağlam ve zeki bir nesil yetiştirmemize engel olduğundan, buna ciddi bir tehlike gözüyle bakılmalı, gereken önlemler alınmalıdır.


Leave A Reply