Sınıf Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0
Advertisement

Sınıf rehber öğretmenin görevleri nelerdir? Rehberlik hizmetlerinde sınıf rehber öğretmeninin yeri ve maddeler halinde görevleri.

Öğretmenlik

Sınıf Rehber Öğretmenin Görevleri

1. Bir sınıfın rehber öğretmeni olarak görevlendirilen bir öğretmen, öncelikle okulun rehber öğretmeni ile bağlantıya geçmelidir. Çünkü okulda yürütülecek rehberlik çalışmalarının organizasyonu, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden okulun rehber öğretmeni sorumludur. Sınıf rehber öğretmenleri okulun rehber öğretmeniyle iş birliği yaparak rehberlik hizmetlerini sınıf düzeyinde yürütürler.

2. Sınıf rehber öğretmenleri, görevlendirildikleri sınıfın öğrencilerine okul rehber öğretmeninin ve kendilerinin onlara hangi konularda nasıl yardımlarda bulunabileceklerini anlatmalıdır.

3. Daha sonra yapılacak çalışma ise okula yeni gelen bu öğrencilerin okula çevresine uyum sağlamaları için oryantasyon çalışmaları yürütmektir.

4. Sınıf rehber öğretmenlerinin sorumlu oldukları sınıflardaki öğrencileri ve onların yaşadıkları problemleri tanımaları önemlidir. Çünkü buna göre onlara yönelik düzenlenecek rehberlik etkinlikleri planlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle problem tarama listelerinden faydalanılabilir. Problem tarama listeleri öğrencilerin en çok hangi alanlarda rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını belirlemeyi sağlayacaktır.

Advertisement

5. Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını belirledikten sonra, sınıflarında yürütecekleri rehberlik hizmetlerini bu ihtiyaçlar doğrultusunda ve okulun rehberlik planına uygun olarak planlar.

6. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini psikolojik danışma ve rehberlik servisine verir.

7. Rehberlik için ayrılan süre içinde sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

8. Sınıftaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisiyle işbirliği yapar.

9. Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını psikolojik danışma ve rehberlik servisi ile işbirliği içinde inceler, değerlendirir.

10. Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

Advertisement

11. Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

12. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar.

13. Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

14. İlköğretimde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellik ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.


Leave A Reply