Söğüt İlçesi Nerededir? Söğüt Tarihi ve Tarihi Mekanları Hakkında Bilgiler

1
Advertisement

Söğüt nerededir? Söğüt hangi ilimize bağlıdır? Söğüt ilçesi nin coğrafi özellikleri, tarihi ve ilçede yer alan tarihsel mekanlar nelerdir?

Söğüt - Bilecik

Kaynak : Söğüt Belediyesi

Söğüt; Bilecik İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 22 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Gölpazarı ve Yenipazar, güneyden Bozüyük, batıdan Merkez, doğu-güneydoğudan İnhisar, Eskişehir’in Mihalgazi ilçeleriyle çevrilidir.

Güneydoğuda ilçe topraklarına sokulan Sündiken Dağları’nın batı uzantılarında yükselti 1.500 m’ye ulaşır. Orta ve kuzey bölümde, Sakarya Vadisi’nin iki yanında tepeler görülür. Kuzeydoğuda yükselti Göktepe’de 1.134 m, ilçe merkezinin doğusunda 1.000 m’yi bulur. Güneyde İnönü Ovası düzlüklerinin bir bölümü uzanır. İlçenin başlıca ırmağı olan Sakarya, doğudan girer, büklümler çizerek kuzeybatı doğrultusunda akar. İlçe topraklarından kaynaklanan bazı sular (başlıcası Değirmen Çayı) Sakarya‘ya karışır.

Marmara Bölgesi’nin iklim özelliklerinden çok İç Batı Anadolu’nun karasal iklim etkileri görülür. Kışlar daha soğuk ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 600-650 mm’dir. Dağ yamaçları, meşe ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mısır, nohut, kuru fasulye, şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği üzüm, elma, ayva başlıca tarım ürünleridir. Koyun ve sığır beslenir, arıcılık yapılır. Feldspat, kaolin, kil, mermer, volfram yatakları vardır. Söğüt Çayı kıyısında, deniz düzeyinden 650 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 25 km uzaklıktadır.

Tarih

Söğüt, Bizans döneminde küçük bir kasabaydı. Türklerin Anadolu’ya girmesinden sonra Söğüt ve yöresi Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları içinde kaldı. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat (1220-1237), Kayı boyunun önderi Ertuğrul Bey’e Söğüt ve yöresini boyunu yerleştirmesi için verdi. Osmanlı Devleti’nin çekirdeğini oluşturan Söğüt, Bursa’nın 1326’da fethedildiği ana kadar başkentlik yaptı. Başkentin Bursa’ya taşınmasından sonra önemini yitirmeye başladı. Kurtuluş Savaşı sırasında 4 Ağustos 1921’de Yunan işgaline uğradı, 4 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Bilecik’in ilçelerinden biri oldu.

Ertuğrul Gazi Türbesi

Ertuğrul Gazi Türbesi (Kaynak : wikipedia.org)

Tarihsel Eserler

Söğüt’teki en önemli tarihsel yapı, Bilecik yolu üzerinde, bir tepe üzerinde yer alan Ertuğrul Gazi Türbesi’dir. Kalın ve yüksek duvarlı bir avlunun içinde bulunan türbe kurşun kaplı tek kubbeli ve tek minarelidir. Söğüt Çarşısı’nın içinde er alan Çelebi Mehmet Camisi, ilçenin en büyük camisidir. Ulu Cami planındaki yapıyı, 4 taş sütun üzerine oturan 12 kubbe örter. Caminin kuzeybatısında bulunan tek minarenin yalnızca tabanı özgün görünümünü korur. İstiklal Caddesi’nde yer alan, II. Abdülhamit’ in 1889’da yaptırdığı Hamidiye Camisi neoklasik üsluptadır. Kare planlı yapının duvarları kırmızı kesme taştandır. Tek kubbesi kurşun kaplıdır. İki minaresi olduğu için halk arasında Çifte Minareli Cami adıyla da anılır.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply