Solakzade Kimdir? (Mehmet Hemdemi Efendi)

0
Advertisement

Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi kimdir ve ne yapmıştır? Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

solakzade

Solakzade Kimdir? (Mehmet Hemdemi Efendi)

Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi; (d.1590 – ö.1657) Ünlü bir Türk tarihçi ve bestecisidir. Asıl adı Mehmet Hemdemi Çelebi’dir. İhtiyar vezir Köprülü’yü sadrazamlığa getirmek için yılarca Turhan Sultan’a nüfuz edenlerin başında, Mimar Kasım Ağa’dan sonra, Solakzade gelir.

Solakzade, bir genel tarih, bir Osmanlı Tarihi, ayrıca “Fihrist-i Şâhân” adlı manzum kısa bir Osmanlı Tarihi, şiirler yazmıştır. Genel tarihi kaybolmuştur. Osmanlı Tarihi, başlangıçtan Kanuni‘nin Ölümüne kadar gelir. Üslûbu açık, dili sade, Türkçe’si hemen hemen Peçevi’ninki kadar zevklidir. Musikici olarak da önemlidir. Devrinin en ünlü hanendesiydi; yalnız, hiçbir söz eseri zamanımıza kalmamıştır. Besteleriyle bize kalan eserleri, 15 peşrevle 3 saz semaisidir. Bunlarda tam bir klâsik üslûp görülür.


Leave A Reply